Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (69)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (22)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (11)

Στερεοσκόπια (5)

Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (74)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (6)