Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (60)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (10)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (69)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (19)

Στερεοσκόπια (6)