Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (67)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (20)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (11)

Στερεοσκόπια (5)

Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (68)

Κάμερες Μικροσκοπίου (7)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (8)