Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (67)

Περιφερειακά Μικροσκοπίου (19)

Μικροσκόπια Μονοφθάλμια (8)

Στερεοσκόπια (5)

Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (68)

Κάμερες Μικροσκοπίου (6)

Μικροσκόπια Διοφθάλμια (7)