Προβολή 12 24 36

Lime Water 500ml Ασβεστόνερο

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330443
Lime Water 500ml Ασβεστόνερο - Διάλυμα Υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 hydrated lime, caustic lime, builders' lime, slack lime Μοριακός Τύπος: Ca(OH)2(aq) M.W: 74.093 g/mol CAS Registry Number: 1305-62-0 https://en.wikipedia.org/wiki/Limewater  
Προσθήκη στο καλάθι

Αμμωνία 25% 1lt

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330041
Αμμωνία 25% 1lt αζάνιο, αζίδιο του υδρογόνου, trihydridonitrogen nitrogen trihydride NH3 MW: 17.031 g/mol CAS Registry Number: 7664-41-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonia
Προσθήκη στο καλάθι

Αμμωνία 2.5Lt 25-28%

24,90 30,88 με ΦΠΑ 330039
Αμμωνία, 2,5Lt, 25-28% αζάνιο, αζίδιο του υδρογόνου, trihydridonitrogen nitrogen trihydride NH3 MW: 17.031 g/mol CAS Registry Number: 7664-41-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonia
Προσθήκη στο καλάθι

Αμμωνία 500ml 25-28%

6,90 8,56 με ΦΠΑ 330040
Αμμωνία  500ml  25-28% αζάνιο, αζίδιο του υδρογόνου, trihydridonitrogen nitrogen trihydride NH3 MW: 17.031 g/mol CAS Registry Number: 7664-41-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonia
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Ασβεστίου – Ca(OH)2 1kg

19,90 24,68 με ΦΠΑ 330441
Υδροξείδιο του Ασβεστίου,  1Kg Σβησμένη άσβεστος, Γάλα ασβέστου, Καυστική άσβεστος, Ένυδρη άσβεστος Calcium hydroxide, Slaked lime, Milk of lime, Calcium(II) hydroxide, Pickling lime Μοριακός Τύπος: nCa(OH)2 M.W: 74.093g/mol CAS Registry Number: 1305-62-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Ασβεστίου 250gr – Ca(OH)2

7,00 8,68 με ΦΠΑ 330442
Υδροξείδιο του Ασβεστίου, 250gr Σβησμένη άσβεστος, Γάλα ασβέστου, Καυστική άσβεστος, Ένυδρη άσβεστος Calcium hydroxide, Slaked lime, Milk of lime, Calcium(II) hydroxide, Pickling lime Μοριακός Τύπος: nCa(OH)2 M.W: 74.093g/mol CAS Registry Number:1305-62-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Ασβεστίου 500gr – Ca(OH)2

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330440
Υδροξείδιο του Ασβεστίου 500gr Σβησμένη άσβεστος, Γάλα ασβέστου, Καυστική άσβεστος, Ένυδρη άσβεστος Calcium hydroxide, Slaked lime, Milk of lime, Calcium(II) hydroxide, Pickling lime Μοριακός Τύπος: nCa(OH)2 M.W: 74.093g/mol CAS Registry Number:1305-62-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Βαρίου, 250gr

5,90 7,32 με ΦΠΑ 330444
Υδροξείδιο του Βαρίου, 250gr barium(2+);dihydroxide, barium hydroxide Μοριακός Τύπος: Ba(OH)2 M.W: 315,46 g/mol (οκταένυδρο) CAS Registry Number: 17194-00-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1lt

24,90 30,88 με ΦΠΑ 330445
Υδροξείδιο του Καλίου 0.1N 1Lt Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα Potassium hydroxide, Caustic potash, Lye, Potash lye, Potassia, Potassium hydrate KOH M.W. : 56.105 g/mol CAS Registry Number: 1310-58-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Καλίου 1N 1lt

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330449
Υδροξείδιο του Καλίου 1N 1Lt Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα Potassium hydroxide, Caustic potash, Lye, Potash lye, Potassia, Potassium hydrate KOH M.W. : 56.105 g/mol CAS Registry Number: 1310-58-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Καλίου 250gr

7,90 9,80 με ΦΠΑ 330446
Υδροξείδιο του Καλίου, 250gr Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα Potassium hydroxide, Caustic potash, Lye, Potash lye, Potassia, Potassium hydrate KOH M.W. : 56.105 g/mol CAS Registry Number: 1310-58-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροξείδιο του Καλίου 500g

13,71 17,00 με ΦΠΑ 330439
Υδροξείδιο του Καλίου, 500g Καυστικό Κάλιο ή Καυστική Ποτάσα Potassium hydroxide, Caustic potash, Lye, Potash lye, Potassia, Potassium hydrate KOH M.W. : 56.105 g/mol CAS Registry Number: 1310-58-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-hydroxide
Προσθήκη στο καλάθι