Προβολή 12 24 36

Οξείδιο του Ασβεστίου 250g

6,20 7,69 με ΦΠΑ 330310
Οξείδιο του ασβεστίου 250gr Μη εσβεσμένη άσβεστος, Calcium oxide, Quicklime, burnt lime, unslaked lime CaO M.W: 56.0774 g/mol CAS Registry Number: 1305-78-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-oxide
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Ασβεστίου 500g

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330311
Οξείδιο του ασβεστίου 500g Μη εσβεσμένη άσβεστος, Calcium oxide, Quicklime, burnt lime, unslaked lime CaO M.W: 56.0774 g/mol CAS Registry Number: 1305-78-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-oxide
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Πυριτίου 1kg

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330313
Οξείδιο του Πυριτίου 1kg Χαλαζίας, Silicon dioxide, Quartz, Silica, Silicic oxide, Silicon(IV) oxide SiO2 M.W: 60.08 g/mol CAS Registry Number: 14808-60-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silicon-dioxide
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Σιδήρου III 100g

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330315
Οξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ 100g Iron(III) oxide, ferric oxide, hematite, ferric iron, red iron oxide, rouge, maghemite Fe2O3 M.W: 159.687 g·mol−1 CAS Registry Number: 1309-37-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Iron-oxide-_59Fe2O3
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Σιδήρου III 500g

22,58 28,00 με ΦΠΑ 330316
Οξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ 500g 95% άνυδρο Iron(III) oxide, ferric oxide, hematite, ferric iron, red iron oxide, rouge, maghemite Fe2O3 M.W: 159.687 g·mol−1 CAS Registry Number: 1309-37-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Iron-oxide-_59Fe2O3
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Χαλκού 250g

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330317
Οξείδιο του χαλκού 250g Copper(II) oxide, Cupric oxide CuO M.W: 79.545 g/mol CAS Registry Number: 1317-38-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cu_II_-oxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 30%

24,00 29,76 με ΦΠΑ 330466
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 30% Οξυζενέ , Διοξειδάνιο, Οξειδανύλιο, Υπερυδρόλη, Διυδρυπεροξείδιο, Υπερυδροξεικό οξύ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 50%

25,81 32,00 με ΦΠΑ 330467
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 50% Οξυζενέ , Διοξειδάνιο, Οξειδανύλιο, Υπερυδρόλη, Διυδρυπεροξείδιο, Υπερυδροξεικό οξύ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide
Προσθήκη στο καλάθι

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 500ml 30%

14,90 18,48 με ΦΠΑ 330465
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 500ml 30%, Οξυζενέ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1
Προσθήκη στο καλάθι

Διοξείδιο του Μαγγανίου Πυρολουσίτης 250g

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330105
Διοξείδιο του Μαγγανίου 250g σκόνη Πυρολουσίτης, Pyrolusite, Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide MnO2 M.W: 86.937 g/mol Cas Number: 1313-13-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Manganese-dioxide
Προσθήκη στο καλάθι

Διοξείδιο του Μαγγανίου Πυρολουσίτης 500g

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330106
Διοξείδιο του Μαγγανίου 500g Πυρολουσίτης, Pyrolusite, Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide MnO2 M.W: 86.937 g/mol Cas Number: 1313-13-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Manganese-dioxide
Προσθήκη στο καλάθι

Οξείδιο του Ψευδαργύρου 500g

26,61 33,00 με ΦΠΑ 330319
Οξείδιο του Ψευδαργύρου 500g Zinc oxide, Zinc white, calamine, philosopher's wool, Chinese white, flowers of zinc ZnO M.W: 81.406 g/mol Cas Number: 1314-13-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zinc-oxide
Προσθήκη στο καλάθι