Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst 28cm

Η κλασσική μηχανή Wimshurst. Γυρίζοντας τον τροχό η συσκευή παράγει ηλεκτρικά φορτία έως και 150kV. Έτσι μπορούμε να παράγουμε σπινθήρα μεταξύ των αγωγών, ή να συνδέσουμε και να μεταδώσουμε το φορτίο σε άλλες συσκευές.

Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst 30cm

Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst 30cm Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst 30cm Η κλασσική μηχανή Wimshurst. Γυρίζοντας τον τροχό η συσκευή παράγει ηλεκτρικά φορτία

Ηλεκτροστατικό Εκκρεμές

Ηλεκτροστατικό Εκκρεμές Ηλεκτροστατικό Εκκρεμές Φορτίστε τα δύο άκρα του συστήματος χρησιμοποιώντας πχ Ηλεκτροστατική Μηχανή Wimshurst ή Van De Graaff Δώστε

Ηλεκτροστατικό Κουδούνι

Ηλεκτροστατικό Κουδούνι Το Ηλεκτροστατικό Κουδούνι αποτελείται από ένα μεταλλικό εκκρεμές τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο καμπάνες. Η μία από αυτές είναι

Δοχείο Leyden Λουγδουνική Λάγηνος

Δοχείο Leyden Λουγδουνική Λάγηνος

Δοχείο Leyden Λουγδουνική Λάγηνος για πειράματα στατικού ηλεκτρισμού Ένα Δοχείο Leyden (Λουγδουνική Λάγηνος) αποτελείται συνήθως από 3 μέρη: ένα πλαστικό

Γεννήτρια VAN DE GRAAFF mini

Γεννήτρια VAN DE GRAAFF mini Η Γεννήτρια VAN DE GRAAFF mini χρησιμεύει, όπως και η μηχανή Wimshurst, για τη δημιουργία

Ηλεκτροστατικός Θύσανος με νήματα

Ηλεκτροστατικός Θύσανος με νήματα Ο Ηλεκτροστατικός Θύσανος αποτελείται από μικρής αγωγιμότητας νήματα μήκους περίπου 10 εκατοστών, συγκρατημένα από μια άκρη