Δωρεάν Σχέδια Μαθήματος για προγραμματισμό του Edison με Python

Αναβαθμίστε τις προγραμματιστικές δεξιότητες των μαθητών σας με την Python, την πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού για το 2017 σύμφωνα με την ΙΕΕΕ! Τα 10 σχέδια μαθήματος για το EdPy εισάγουν προοδευτικά τους μαθητές στην προγραμματιστική διαδικασία με Python ενώ συνοδεύονται από...
Read More