Αγγλικά στην Προσχολική Εκπαίδευση

Αγγλικά στην Προσχολική Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική έρευνα έχει στραφεί προς την διερεύνηση του ρόλου της ηλικίας για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μελετώντας την πρώιμη γλωσσική εκμάθηση. Οι παραδοσιακές θεωρίες αναφέρονται στην άποψη ότι όσο πιο νωρίς ξεκινά η εκμάθηση τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα είναι τα αποτελέσματα, και στηρίζονται σε βιολογικά ευρήματα υποστηρίζοντας ότι ο εγκέφαλος είναι πιο ευέλικτος στην εκμάθηση μια ξένης γλώσσας στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού. Σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις επιδεικνύουν την ύπαρξη μια Κρίσιμης Περιόδου, δηλαδή μιας χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά κατακτούν μια δεύτερη γλώσσα με πιο φυσικό τρόπο και λιγότερη προσπάθεια. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους μαθητές οι μαθητές μικρότερης ηλικίας έχουν καλύτερα και πιο μακροχρόνια μαθησιακά αποτελέσματα που διαφαίνονται σε διαφορετικούς τομείς.

Αρχικά, ως προς τον γλωσσικό τομέα, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας μπορούν να κατακτήσουν πιο εύκολα το  φωνολογικό σύστημα μιας ξένης γλώσσας καθώς παίζουν με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, τους κανόνες επιτονισμού και  αποκτούν σωστή προφορά που μοιάζει περισσότερο με αυτή του φυσικού ομιλητή. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της πρώιμης γλωσσικής εκμάθησης της ξένης γλώσσας στον γνωστικό τομέα, τονίζεται ότι η φυσική περιέργεια και ο ενθουσιασμός των παιδιών να πειραματιστούν και να εμπλακούν σε νέες  μαθησιακές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και σε μια άλλη γλώσσα διαφορετικής της μητρικής, καταρρίπτοντας τις απόψεις περί γνωστικής σύγχυσης και μη ομαλής ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας. Στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα, τα οφέλη της πρώιμης εκμάθησης συνοψίζονται στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων από την πλευρά των μαθητών στη διαφορετικότητα και στην απόκτηση εσωτερικών κινήτρων για τη μάθηση άλλων πολιτισμών που συνδέονται με τη ξένη γλώσσα. Τέλος, σε σχέση με τον κοινωνικό τομέα, οι μικροί μαθητές κατανοούν καλύτερα τον δικό τους πολιτισμό μέσα από τη σύγκριση με τους άλλους και αποκτούν διαπολιτισμική συνείδηση και σεβασμό σε διαφορετικούς λαούς.

Μεγάλη σημασία για την επίτευξη των παραπάνω πλεονεκτημάτων έχει ο τρόπος ένταξης της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της αγγλικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης το οποίο θα υποστηρίζει την πρώιμη γλωσσική εκμάθηση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αυτό το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να περιλαμβάνει πλούσιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εμπειρίες και ερεθίσματα που συνδέονται με τις αισθήσεις των παιδιών. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αγαπούν να παίζουν, για παράδειγμα, με τους ήχους μιας ξένης γλώσσας και να τους αναπαράγουν, να αγγίζουν τα γράμματα και να δημιουργούν δικές τους λέξεις, να αντιστοιχίζουν τις λέξεις με τις κατάλληλες εικόνες κτλ. Επομένως, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο παιδί μέσα από το παιχνίδι να έρθει σε επαφή με την ξένη γλώσσα, να πειραματιστεί, να δοκιμάσει και να λάβει την κατάλληλη ανατροφοδότηση σε περίπτωση λάθους που θα το ενθαρρύνει χωρίς να το απογοητεύει.

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα Αγγλικά και να ανακαλύψουν έναν νέο κόσμο μέσα από το παιχνίδι.

Δείτε όλα τα προϊόντα της κατηγορίας των Αγγλικών για την Προσχολική Εκπαίδευση

Hot Dots – Κάρτες Σχημάτων

19,01 με Φ.Π.Α 902355
Το καλύτερο παιχνίδι αυτόματης αξιολόγησης!
Προσθήκη στο καλάθι

Duplo Letters

135,00 με Φ.Π.Α 745027
Η Αγγλική αλφάβητος γίνεται παιχνίδι στα χέρια των παιδιών με το Duplo Letters!
Προσθήκη στο καλάθι

Μαθαίνω Αγγλικές Λέξεις με Φωτογραφίες

27,01 με Φ.Π.Α 906079
Μαθαίνω Αγγλικές Λέξεις με Φωτογραφίες Το σετ Μαθαίνω Αγγλικές Λέξεις με Φωτογραφίες, περιέχει ένα σύνολο έγχρωμων καρτών που βοηθούν τους
Προσθήκη στο καλάθι

Δημιουργώ Προτάσεις με Dominoes

36,00 με Φ.Π.Α 902943
Η δημιουργία προτάσεων στα Αγγλικά γίνεται ένα παιχνίδι για όλη την οικογένεια με αυτό το σετ δημιουργίας προτάσεων με "Dominoes"!
Προσθήκη στο καλάθι

Σετ Μαγνητικών Γραμμάτων

17,00 με Φ.Π.Α 950986
Σετ Μαγνητικών Γραμμάτων Πλήρες σετ 26 κεφαλαίων και 26 μικρών γραμμάτων (Αγγλικά). Σε ξύλινο κουτί για χρήση σε μαγνητικό πίνακα.
Προσθήκη στο καλάθι

Σετ Μαθηματικών Hot Dots

39,00 με Φ.Π.Α 909288
Ένα διαδραστικό παιχνίδι μάθησης με 192 δραστηριότητες μαθηματικών.
Προσθήκη στο καλάθι

Σετ Φωνολογίας Hot Dots

39,00 με Φ.Π.Α 909289
Σετ Φωνολογίας Hot Dots
Προσθήκη στο καλάθι