Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Η Διερευνητική Μάθηση παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εργαστηριακού εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, φροντιστήρια & κέντρα εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά λίστα προϊόντων εργαστηριακού εξοπλισμού για:

Πάγιο Εργαστηριακό Εργαστήρια Χημείας Εργαστήρια Βιολογίας

Δείτε τον ολοκληρωμένο κατάλογο Εργαστηριακού Εξοπλισμού.

Απαγωγοί (1)

Ντουλάπες Φύλαξης (10)

Ψυγεία Καταψύκτες (4)

Εργαστηριακές Συσκευές (155)

USB Αισθητήρες & MBL Αισθητήρες (28)

Ιατρικός - Νοσοκομειακός εξοπλισμός (23)

Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια (185)

Πάγιος Εργαστηριακός Εξοπλισμός (286)

Χημικά Αντιδραστήρια (423)