Εκπαίδευση STEM: Εννοιολογική προσέγγιση και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Ο όρος STEM αποτελεί ακρωνύμιο της απόδοσης στην αγγλική γλώσσα μιας ομάδας γνωστικών πεδίων, τα οποία συνδέονται με γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται ισχυρός μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας (Industry 4.0), αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η ομάδα των STEM συγκροτείται από τις φυσικές επιστήμες (Science), την τεχνολογία (Technology), τη μηχανική (Engineering) και τα μαθηματικά (Mathematics). Τα STEM ορίζονται ως ένα σύνολο αλληλένδετων γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλα τα επιμέρους γνωστικά πεδία, χάρη στις οποίες το άτομο αποκτά την ικανότητα συνδυαστικής αξιοποίησης της γνώσης και διεπιστημονικής προσέγγισης για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, αναπτύσσοντας παράλληλα κρίσιμες οριζόντιες δεξιότητες. Τι ακριβώς όμως είναι η σχολική εκπαίδευση STEM και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της; Η εκπαίδευση STEM είναι πολύπλευρη. Δεν περιορίζεται στη διδασκαλία των βασικών γνωστικών πεδίων που συνθέτουν το ακρωνύμιο με τρόπο μεμονωμένο, ούτε αφορά αποκλειστικά τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η εκπαίδευση STEM συνιστά μια ολοκληρωμένη, καινοτόμο προσέγγιση στο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η οποία έχει ως στόχο να προετοιμάσει καλύτερα τους σημερινούς εκπαιδευόμενους για τις ανάγκες, σε γνώσεις και δεξιότητες, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα. Σξημε΄λιωστε ποτι το 65% και πλέον των μαθητών του σχολείου θα ασχοληθεί επαγγελματικά όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του με επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Η Διερευνητικη Μαθηση σε συνεργασία με το STEM Education πρωτοστατεί στην εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM στην εκπαίδευση Προτείνουμε τους εξής τρόπους συνεργασίας

  • Η αγορά εκπαιδευτικού υλικού που σημαίνει εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και επίσης την εκπαίδευση εκπαιδευτικών του σχολείου  με σκοπό την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το STEM education που σημαίνει ότι εσείς δεν αναλαμβάνετε το κόστος εξοπλισμού και εκπαίδευσης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM. Σημειώστε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή και και η ανανεωση του εκπαιδευτικού υλικού είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα και απαιτείται σημαντικό ποσό επένδυσης για την ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού κάθε φορά
  • Την από κοινού σύμπραξη και δημιουργία στο χώρο σας STEM Education κέντρου με σκοπό εάν το επιθυμείτε τα απογευματινά μαθήματα να μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές εκτός των μαθητών του σχολείου σας

STEAM Δημοτικού (15)

STEM Προσχολικής Εκπαίδευσης (17)

STEM Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (51)

STEM Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (41)