Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση που αποτελείται από ιόντα και προκύπτει από την αντίδραση ενός οξέος με μία βάση.
Τα άλατα είναι ετεροπολικές (ιοντικές ενώσεις και σ’ αυτά το κατιόν μπορεί να είναι μέταλλο (π.χ. ασβέστιο Ca2+ εκτός από το κατιόν Η+ που μπορεί να αποδοθεί ως πρωτόνιο) ή θετικό πολυατομικό ιόν (π.χ. αμμώνιο ΝΗ4+) ενώ το ανιόν είναι αμέταλλο (εκτός του Ο2- και του Ο22-) ή πολυατομικό αρνητικό ιόν (όπως π.χ. το θειικό ανιόν SO42- ή το νιτρικό ανιόν NO3) εκτός του ΟΗ.
Οι χημικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για τα άλατα δείχνουν την απλούστερη ακέραιη αναλογία (1:1, 2:1, 1:3 κ.λ.π.) που υπάρχει μεταξύ των ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα.
Τα άλατα ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρολυτών και μπορούν να προκύψουν από την εξουδετέρωση ενός οξέος από μια βάση εφόσον αυτά βρίσκονται σε υδατικό διάλυμα ή τους ανυδρίτεςτους.

Προβολή 12 24 36

Βρωμιούχο Κάλιο 250g

18,00 με Φ.Π.Α 330080
Βρωμιούχο κάλιο 250g Potassium bromide, Bromide salt of potassium KBr M.W: 119,002 g/mol Cas Number: 7758-02-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-bromide
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμικό Νάτριο 100g 99%

9,90 με Φ.Π.Α 330081
Βρωμικό Νάτριο 100g 99% Sodium bromate NaBrO3 M.W: 150.892 g/mol Cas Number: 7789-38-0https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromate
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμικό Νάτριο 500g 99%

36,00 με Φ.Π.Α 330084
Βρωμικό Νάτριο 500g 99% Sodium bromate NaBrO3 M.W: 150.892 g/mol Cas Number: 7789-38-0https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromate
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμιούχο Νάτριο 250g

20,00 με Φ.Π.Α 330082
Βρωμιούχο Νάτριο 250 g Sodium bromide, Bromide salt of sodium NaBr M.W: 102.894 g·mol−1 Cas Number: 7647-15-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromide
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμιούχος Χαλκός 100g

45,00 με Φ.Π.Α 330097
Βρωμιούχος Χαλκός 100g 98% Copper II bromide CuBr2 M.W: 223.37 g·mol−1 Cas Number: 7789-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24611
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Ασβέστιο σκόνη 500g

12,90 με Φ.Π.Α 330052
Ανθρακικό ασβέστιο σκόνη 500gr Calcium carbonate dust 500gr calcite, aragonite, chalk, Lime (material), Limestone, marble, oyster, pearl CaCO3 M.W: 100.0869 g/mol CAS Number: 471-34-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-carbonate 
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr

8,00 με Φ.Π.Α 330047
Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr Lead(II) carbonate PbCO3 M.W: 267.21 g/mol CAS Number: 598-63-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-carbonate 
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 1kg – Ένυδρο 10-H20

14,69 με Φ.Π.Α 330055
Ανθρακικό Νάτριο 1Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο

12,00 με Φ.Π.Α 330056
Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο 99.8% Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο άνυδρο 99% 1Kg

20,00 με Φ.Π.Α 330058
Ανθρακικό Νάτριο 99% 1Kg Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Κάλιο 500g

24,50 με Φ.Π.Α 330053
Ανθρακικό Κάλιο 500g Potassium carbonate, Dipotassium carbonate, Carbonate of potash, Carbonic acid, dipotassium salt K2CO3 M.W: 138.205 g/mol Cas Number: 584-08-7 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Όξινο Ανθρακικό Κάλιο 99.5% 250g

30,00 με Φ.Π.Α 330096
Όξινο Ανθρακικό Κάλιο 99.5% 250g Potassium Hydrogencarbonate, Potassium Acid Carbonate KHCO3 M.W: 100.115 g/mol Cas Number: 298-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/516893
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 5kg – Ένυδρο 10-H20

43,90 με Φ.Π.Α 330054
Ανθρακικό Νάτριο 5Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate 
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο όξινο 500g

7,69 με Φ.Π.Α 330057
Ανθρακικό Νάτριο όξινο Διττανθρακικό Νάτριο, Μαγειρική σόδα, Διττανθρακική σόδα, Ναχκολίτης Sodium Bicarbonate, Baking soda, bicarb (laboratory slang), bicarbonate of soda NaHCO3 M.W: 84.0066 g mol−1 Cas Number: 144-55-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bicarbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδικό Κάλιο 100g

31,00 με Φ.Π.Α 330193
Ιωδικό Κάλιο 100g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδικό Κάλιο 250g

85,00 με Φ.Π.Α 330189
Ιωδικό Κάλιο 250g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδιούχο Κάλιο 250g

50,00 με Φ.Π.Α 330196
Ιωδιούχο Κάλιο 250g Potassium iodide, iOSAT, SSKI, ThyroSafe, ThyroShield KI M.W: 166.0028 g/mol CAS Registry Number: 7681-11-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodide
Προσθήκη στο καλάθι

1-Ιωδοπροπάνιο 100ml

61,88 με Φ.Π.Α 330197
1-Ιωδοπροπάνιο 100ml C3H7I M.W: 170,01 g/mol Cas Number: 107-08-4 https://el.wikipedia.org/wiki/1-%CE%B9%CF%89%CE%B4%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδιούχο Νάτριο 100g

50,00 με Φ.Π.Α 330194
Ιωδιούχο Νάτριο 99.5% άνυδρο Sodium iodide NaI M.W: 149.894 Cas Number: 7681-82-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-iodide
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Αμμώνιο 98% 500g

28,00 με Φ.Π.Α 330260
Νιτρικό Αμμώνιο 98% 500g Ammonium nitrate NH4NO3 M.W: 80.043 g/mol Cas Number: 6484-52-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Ασβέστιο 250g τετραένυδρο 99%

11,53 με Φ.Π.Α 330264
Νιτρικό ασβλεστιο 250g 99% Νιτροασβεστίτης, ασβεστόνιτρο, νίτρο Νόργκε Calcium nitrate, Kalksalpeter, nitrocalcite, Norwegian saltpeter, lime nitrate Ca(NO3)2 x 4H2O M.W: 236.15 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 13477-34-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Βάριο 1kg

40,00 με Φ.Π.Α 330263
Νιτρικό βάριο 1kg Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Βάριο 500g

37,08 με Φ.Π.Α 330265
Νιτρικό βάριο 500g Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κάλιο 10% 1lt

25,00 με Φ.Π.Α 330270
Νιτρικό κάλιο 1Lt 10% Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κάλιο 1Kg

37,00 με Φ.Π.Α 330269
Νιτρικό κάλιο 1kg Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Νάτριο 97% 1kg

25,00 με Φ.Π.Α 330272
Νιτρικό Νάτριο 97% Sodium Nitrate, Saltpeter NaNO3 M.W: 84.9947 g/mol Cas Number: 7631-99-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193 
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρώδες Νάτριο 99% 1kg

45,00 με Φ.Π.Α 330271
Νιτρώδες Νάτριο 99% Sodium Nitrite, Sodium salt NaNO2 M.W: 68.9953 g/mol Cas Number: 7632-00-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193 
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 100g 6xH2O

30,00 με Φ.Π.Α 330281
Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 6xH2O 100g Cobalt (II) nitrate Hexahydrate , Cobaltous nitrate, cobalt(2+) salt Co(NO3)2 6xH2O M.W: 291.03 g/mol (hexahydrate) CAS Number: 10026-22-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cobalt-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Μαγνήσιο 250g

29,00 με Φ.Π.Α 330277
Νιτρικό Μαγνήσιο 250g Magnesium Nitrate, Nitromagnesite (hexahydrate) Mg(NO3)2 M.W: 148.32 g/mol (anhydrous) 184.35 g/mol (dihydrate) 256.41 g/mol (hexahydr.) Cas Number: 10377-60-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Magnesium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250g

45,00 με Φ.Π.Α 330267
Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250gNickel(II) nitrate, Nickel nitrate, Nickelous nitrate, Nitric acid, nickel(2+) salt Ni(NO3)2 M.W: 290.79 g/mol (hexahydrate) Cas Number: 13138-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nickel-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Στρόντιο 100g

11,41 με Φ.Π.Α 330278
Νιτρικό Στρόντιο 100 gr Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99%

60,00 με Φ.Π.Α 330279
Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99% Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Άργυρος 25g

85,00 με Φ.Π.Α 330280
Νιτρικός Άργυρος 25 gr Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Άργυρος 125mL 1%

8,00 με Φ.Π.Α 330288
Νιτρικός Άργυρος 125mL 1% Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg

54,00 με Φ.Π.Α 330286
Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 M.W: 331.2 g/mol Cas Number: 10099-74-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 500g

40,00 με Φ.Π.Α 330290
Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 500g Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 M.W: 331.2 g/mol Cas Number: 10099-74-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι