Δημιουργία Ομίλων STEM με TechCard

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard διαθέτει ένα απλό σύστημα κατασκευής, σχεδιασμένο ειδικά για τη διδασκαλία επιστήμης και τεχνολογίας για μαθητές Πρωτοβάθμιας, αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα STEM με TechCard έχει ήδη εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ & Δ’ Δημοτικού όλων των Αρσακείων.

Επίσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατασκευών με TechCard πραγματοποιεί το Deutsche Schule Athen, το οποίο υλοποιείται σε ομίλους τεχνολογίας.

Το μάθημα­ της Τε­χνολογίας είναι προσανατολισμένο στο πλαίσιο της  τεχνολογικής εκπαίδευσης. Για τη διδασ­καλία του μαθήματος αυτού επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδακτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη.

Ειδικά για τη πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο “μαθαίνω μέσα από τη πράξη”, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με:

  • Θεωρητ­ική μελέτη
  • Πραγματοποίηση κατασκευής
  • Δημιουργία γραπτής εργασίας
  • Παρουσίαση της εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας απλά υλικά (άξονες, ρόδες, γρανάζια, μοχλούς, συνδέσμους) και έχοντας σαν βάση δόμησης το ειδικό χαρτόνι TechCard, κατασκευάζουν και εξερευνούν τον τρόπο λειτουργίας σε μηχανικά συστήματα, αρχιτεκτονικές κατασκευές, ηλεκτρικά κυκλώματα όπως: γερανογέφυρες, ανελκυστήρες, τελεφερίκ, ρομποτικούς βραχίονες, αυτοκίνητα, αναβατόρια κ.α.

Καθ’ όλη τη διαδικασία του προγράμματος εκπαίδευσης, υπάρχει διαβάθμιση, τόσο στη διδασκαλία, όσο και στη δυσκολία των κατασκευών. Στα πρώτα μαθήματα, οι μαθητές ξεκινούν κατασκευάζοντας μοντέλα χωρίς κίνηση, στη συνέχεια κατασκευάζουν μοντέλα όπου θα δώσουν κίνηση είτε μέσω αεροπνευματικών είτε μέσω μπαταρίας και μοτέρ. Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές θα δημιουργήσουν πιο σύνθετα μοντέλα και θα κατανοήσουν τους αυτοματισμούς.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Τα TechCard μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. Τα TechCard έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη χρήση στα σχολεία για τη διδασκαλία του σχεδίου, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Οι πρόσφατα σχεδιασμένες εξαρτήσεις είναι πρόγραμμα σπουδών  που στρέφεται και επιτρέπει στους μαθητές να κερδίσουν μια εμπράγματη και βιωματική κατανόηση για το πώς λειτουργούν οι σημαντικοί απλοί μηχανισμοί και οι δομές. Αυτοί οι απλοί μηχανισμοί και δομικές μορφές είναι η βάση του “χτισμένου” περιβάλλοντός μας αλλά και ολόκληρος ο μηχανικός κόσμος γύρω από μας.

Τα στοιχεία TechCard γίνονται από την υψηλής ποιότητας κάρτα TechCard, διαθέτουν προ-διάτρηση και “τσάκιση” για γρήγορες κατασκευές ακριβείας. Τα στοιχεία καρτών τροποποιούνται εύκολα για να δημιουργήσουν ατελείωτες δυνατότητες κατασκευής. Η κατασκευή με TechCard επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν το πώς η πραγματική εργασία δομών ως απόδοση του υλικού αντανακλά τον πραγματικό κόσμο ακριβέστερα.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν βιωματικά την κατασκευή και λειτουργία των απλών μηχανών (τροχοί & άξονες, τροχαλία, σφήνα, μοχλός, κεκλιμένο επίπεδο, βίδα)

Η παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα  προβλέπει την εργασία των μαθητών σε ομάδες ελεύθερης επιλογής έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην ομάδα παιδιά από διαφορετικά τμήματα και από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα (σημαντικό και για τα τμήματα ένταξης) με σκοπό την σύγκλιση και την ενσωμάτωση με ομαλό τρόπο μέσω μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα οφέλη από την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος “TechCard” στο σχολείο είναι πάρα πολλά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ανάπτυξη χειριστικών δεξιοτήτων
Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων
Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
Ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων
Προώθηση τεχνολογικού αλφαβητισμού
Προώθηση συνεργατικής μάθησης
Προώθηση μοντέλου “Hands-On-Activities”
Κίνητρα για μάθηση σε άλλους τομείς θετικών επιστημών λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα του

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard δίνει την δυνατότητα στα παιδιά, αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή τους να την παίρνουν  σπίτι τους.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών που ευνοούν και προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την ανακαλυπτική διαδικασία και την επίλυση πραγματικού προβλήματος με στρατηγικές που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους μαθητές αφενός να εργαστούν σε ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, του οποίου η εφαρμογή επιδιώκεται γενικά στις εκπαιδευτικές δράσεις ενώ αφετέρου εργάζονται σε προβλήματα που τους παρουσιάζονται στην πραγματική τους ζωή.

Κάθε κατασκευή με TechCard είναι ένα ταξίδι μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και την Τέχνη.

TechCard Κιτ Τάξης

TechCard Build it Kit Τάξης 10 Μοντέλα

34,00 με Φ.Π.Α 410109

TechCard Build it Kit Τάξης 30 Μοντέλα (3×10)

77,00 με Φ.Π.Α 410110

TechCard Move it Kit Τάξης 10 Μοντέλα

35,01 με Φ.Π.Α 410111

TechCard Move it Kit Τάξης 30 Μοντέλα (3×10)

80,00 με Φ.Π.Α 410112

TechCard Power it Kit Τάξης 10 Μοντέλα

36,00 με Φ.Π.Α 410113

TechCard Power it Kit Τάξης 30 Μοντέλα (3×10)

85,00 με Φ.Π.Α 410114

Μεγάλη ποικιλία σε ατομικές κατασκευές TechCard

TechCard Γέφυρα

7,50 με Φ.Π.Α 410115

TechCard Φορτηγό Ανατροπή

8,00 με Φ.Π.Α 410121

TechCard Φίδι

6,00 με Φ.Π.Α 410116

TechCard Ζυγαριά

7,50 με Φ.Π.Α 410117

TechCard Spiral Toy

6,00 με Φ.Π.Α 410119

TechCard Αυτοκίνητο Dragster

7,50 με Φ.Π.Α 410120

TechCard Ανεμόμυλος

7,50 με Φ.Π.Α 410123

Αναλώσιμα TechCard

Δημιουργία Ομίλων STEM με TechCard