Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

Ο διαχωρισμός ορού και πλάσμα αίματος είναι απαραίτητος σε βιοχημικά εργαστήρια, όπου γίνονται βιοχημικοί προσδιορισμοί σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα αίματος. Το πλάσμα αποχωρίζεται αμέσως από τα έμμορφα στοιχεία του αίματος έπειτα από προσθήκη κατάλληλου αντιπηκτικού στο ολικό αίμα, προσεκτική ανάμιξη και φυγοκέντριση. Απεναντίας, ο ορός, λαμβάνεται από το ολικό αίμα με φυγοκέντριση, αφού αυτό αφεθεί να πήξει για 30 λεπτά, χωρίς να προστεθεί αντιπηκτικό. Ο ορός και το πλάσμα λαμβάνονται σε όγκο περίπου 25% μετά τη φυγοκέντριση του ολικού αίματος.

Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος
Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

Για την απομόνωση ορού και πλάσματος αίματος θα χρειαστείτε:

**Όλα τα παρακάτω μπορείτε να τα προμηθευτείτε και μεμονωμένα**

Εξοπλισμός:

  • Φυγόκεντρος
  • Σωληνάρια φυγόκεντρου
  • Μικροσιφώνια ακριβείας – Αυτόματες πιπέτες
  • Φιαλίδια συλλογής δειγμάτων

Αντιδραστήρια:

  • Υδροχλωρικό οξύ 35% 1Lt (θα χρειαστεί αραίωση για 1,1Μ)
  • Μεθανόλη 500mL 99,5%
  • Ακετονιτρίλιο
  • Τριχλωροξικό οξύ 200g (Θα χρειαστεί διάλυμα 5%)

Θα πρέπει να διαθέτετε επίσης:
Αναδευτήρας τύπου Vortex
Αντιπηκτικό διάλυμα (Διάλυμα EDTA, οξαλικά, κιτρικά, ηπαρίνη)

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής 12 θέσεων

250,00 με Φ.Π.Α 314002
Φυγοκεντρικός Διαχωριστής 12 θέσεων Ο Φυγοκεντρικός Διαχωριστής 12 θέσεων χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μιγμάτων τα οποία αποτελούνται από δύο υγρά
Προσθήκη στο καλάθι

Φυγοκεντρικός Διαχωριστής mini 6 θέσεων

135,00 με Φ.Π.Α 398010
Κατάλληλο για χωρητικότητες: 2ml x 6 1.5ml x 6 0.5ml x 6 0.2ml x 6
Προσθήκη στο καλάθι

Με τα παραπάνω αντιδραστήρια μπορείτε να πραγματοποιήσετε 40 περίπου μετρήσεις.

Οι αναλύσεις αυτές αφορούν τόσο εργαστηριακά κέντρα βιοχημικών αναλύσεων όσο και ερευνητικά εργαστήρια.

Διαφορά Ορού και πλάσμα αίματος

Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΟ ΑΙΜΑ

   Η αιμόλυση οφείλεται στη διάρρηξη των ερυθροκυττάρων του ολικού αίματος που μπορεί να προκληθεί κατά τη διαδικασία της πήξης, της φυγοκέντρισης ή λόγω παρουσίας υγρασίας. Αποφεύγεται με συλλογή του αίματος σε ξηρά σωληνάρια, σε ισοτονικό διάλυμα και μετά από φυγοκέντριση. Αντιστοιχεί σε 0,2% αύξηση του όγκου του πλάσματος και η περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη σε αιμολυμένο δείγμα μπορεί να είναι > 20mg/dL. Τα αιμολυμένα δείγματα δίνουν λανθασμένα αποτελέσματα διότι:

  1. Οι συγκεντρώσεις των συστατικών που προσδιορίζουμε συνήθως βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα στο πλάσμα και στα ερυθροκύτταρα (π.χ. LDH: αύξηση ενεργότητας κατά 30% σε αιμολυμένο δείγμα)
  2. Η αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων έχει μέγιστο απορρόφησης στα 431nm και στα 555nm.
Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

ΧΡΗΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

   Η τοποθέτηση των δειγμάτων στη φυγόκεντρο, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ισοστάθμιση βάρους στα σκέλη της περιστρεφόμενης κεφαλής που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο, δηλαδή διαμετρικά αντίθετα από τον κεντρικό άξονα περιστροφής της φυγόκεντρου. Αν δεν γίνει η σωστή ισοστάθμιση, υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν οι σωλήνες στη φυγόκεντρο ή να μετακινηθεί ολόκληρη η φυγόκεντρος από τη θέση της. Τόσο το ξεκίνημα όσο και το σταμάτημα της φυγόκεντρου, πρέπει να γίνεται σιγά σιγά, διότι η γρήγορη επιτάχυνση μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο των σωλήνων, ενώ η γρήγορη επιβράδυνση επανάμιξη στερεού-υγρού και κακό διαχωρισμό, οπότε επιβάλλεται επανάληψη φυγοκέντρισης.

Πάγιος Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός για πλήρη στελέχωση βιοχημικού εργαστηρίου.

Πακέτο Αντιδραστηρίων

Διαχωρισμός Ορού και Πλάσμα Αίματος

Μεγάλη ποικιλία σε δείκτες για χρώση βακτηρίων, χημικά αντιδραστήρια για σύνθεση αντιπηκτικών διαλυμάτων και αντιδραστήρια αποπρωτεϊνωσης.