Μια κοινωνική προσφορά της Διερευνητικής Μάθησης

Ως μόνος επίσημος προμηθευτής των διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής του WRO Hellas, προσφέρουμε στους μαθητές, εκπαιδευτικούς, προπονητές και γονείς, έκπτωση από 10% έως 25% σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας προϊόντων και σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του WRO Hellas “Χορεύοντας την Άνοιξη”.

Βαθμίδα Νηπιαγωγείου

Kids First Coding & Robotics

104,84 130,00 με ΦΠΑ 407072

BeeBot

80,64 99,99 με ΦΠΑ 444444

Programming Education Robot 2.0

119,76 148,50 με ΦΠΑ 941276

Βαθμίδα Δημοτικού

Edison Robot v2.0

45,00 55,80 με ΦΠΑ 700010

Βαθμίδα Δημοτικού - Γυμνασίου

SPIKE Prime

341,39 423,32 με ΦΠΑ 745678

SPIKE Prime Expansion Set

106,93 132,59 με ΦΠΑ 745681

Edison Robot v2.0

45,00 55,80 με ΦΠΑ 700010

Βαθμίδα Γυμνασίου

Core Set Expansion Set

112,90 140,00 με ΦΠΑ 777741

Gigo S4A Programming Blocks

200,00 248,00 με ΦΠΑ 941247

Βαθμίδα Λυκείου

Πακέτο Arduino Grove για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019

84,51 104,79 με ΦΠΑ

Arduino Starter Kit

74,00 91,76 με ΦΠΑ 700007