Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στα πλαίσια της πιλοτικής δράσης “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”, που θα εφαρμοστεί στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, η Διερευνητική Μάθηση βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς με ποικιλία προτάσεων που καλύπτουν όλους τους θεματικούς κύκλους και με εκπαιδευτικό υλικό για όλη την τάξη.