Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου, έχουν υπολογιστεί για 1 ώρα την εβδομάδα.

Προτείνουμε…

Γνωρίστε την επιστήμη της εγκληματολογίας με τα εκπαιδευτικά πακέτα CSI

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου

Μέσα από τα εκπαιδευτικά πακέτα επιστήμης της Εγκληματολογίας C.S.I., οι μαθητές θα δουλέψουν όπως και οι σύγχρονοι ερευνητές στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα μάθουν τις βασικές αρχές της εγκληματολογικής έρευνας που στηρίζονται κυρίως στις επιστήμες της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Γνωρίστε την νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου

Μέσα από την νανοτεχνολογία, οι μαθητές θα μάθουν πως η αυτοοργάνωση των ατόμων καθορίζει τις ιδιότητες ενός υλικού. Θα σχεδιάσουν καινοτόμα υλικά με ιδιότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες της κοινωνίας.

Χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολικά εργαστήρια

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες και τον Η/Υ σαν εργαλεία το εργαστήριο γίνεται πιο ελκυστικό και αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών κυρίως γιατί γίνεται μάρτυρας της συνεχούς καταγραφής και μέτρησης μεγεθών κατά την εξέλιξη των πειραμάτων, κατανοώντας καλύτερα τις αρχές και τους νόμους που τα διέπουν.

Για τη Α' Τάξη Γυμνασίου προτείνουμε

Πακέτα για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γυμνασίου

Για την Α’ Γυμνασίου επίσης και ακολουθώντας πάντα το σχολικό πρόγραμμα, για το μάθημα της Φυσικής, προτείνουμε τα Εκπαιδευτικά Πακέτα Α’ Γυμνασίου όπου είναι χωρισμένα ανά θεματική ή θεματικές ενότητες.