Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου, έχουν υπολογιστεί για 3 ώρες την εβδομάδα.

Προτείνουμε…

TechCard Κιτ Μοχλοί και Σύνδεσμοι Πακέτο Τάξης

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου με χρήση TechCard.
Στοχεύει στην Ανάπτυξη κατασκευαστικών, χειριστικών, νοητικών, οργανωτικών δεξιοτήτων, προωθώντας ταυτόχρονα την συνεργατική μάθηση

Γνωρίστε τον κόσμο των Μαθηματικών μέσα από το BeeBot

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου

Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες οι μικροί μαθητές θα γνωρίσουν προμαθηματικές έννοιες όπως η ομαδοποίηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα μοτίβα, η ταξινόμηση, η ισορροπία, η ισότητα, τα σχήματα αλλά και χωροχρονικές έννοιες όπως ο προσανατολισμός, οι συντεταγμένες και οι μετρήσεις του μήκους. Επίσης, θα αποκτήσουν βασικές έννοιες προγραμματισμού και θα καλλιεργήσουν βασικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η παρατήρηση.

Προγραμματίστε και δημιουργήστε τους πρώτους σας αλγόριθμους μέσα από το KIDS FIRST CODING

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Νηπιαγωγείου

Αυτό το χαριτωμένο ρομπότ με μορφή σάντουιτς διδάσκει τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και αναπτύσσει δεξιότητες STEM σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν απαιτεί χρήση tablet, ή υπολογιστή για τον προγραμματισμό του. Τα προγράμματα δημιουργούνται απλά, με  μια σειρά από κάρτες εντολών που δημιουργούν το αλγοριθμικό «μονοπάτι». Πάνω στην πίστα, το ρομπότ κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενεργοποιεί μηχανισμούς, ανάβει τα φώτα LED, αναπαράγει ήχους και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές κάρτες ενεργειών.