Η Διερευνητική Μάθηση σας προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διδακτική της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της μεθοδολογίας STEM στα ΕΠΑΛ.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Δώστε στους μαθητές σας την ευκαιρία να γνωρίσουν στην τάξη την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις πιο σύγχρονες εφαρμογές της αγοράς.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Αξιοποιήστε την κορυφαία πλατφόρμα STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και δώστε μια νέα διάσταση στην εκπαιδευτική σας διαδικασία!

Η Διερευνητική Μάθηση, για περισσότερο από 10 χρόνια, εξοπλίζει τα σχολεία της χώρας με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και λύσεις για κάθε τους ανάγκη.