Η Διερευνητική Μάθηση σας προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διδακτική της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της μεθοδολογίας STEM στα ΕΠΑΛ.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Δώστε στους μαθητές σας την ευκαιρία να γνωρίσουν στην τάξη την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις πιο σύγχρονες εφαρμογές της αγοράς.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη.

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - Διερευνητική Μάθηση

Αξιοποιήστε την κορυφαία πλατφόρμα STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και δώστε μια νέα διάσταση στην εκπαιδευτική σας διαδικασία!

Επιλογές Open Hardware

Grove Shield για Arduino

12,10 15,00 με ΦΠΑ 723000

Grove Green LED

2,12 2,63 με ΦΠΑ 724053

Arduino Grove Starter kit

64,52 80,00 με ΦΠΑ 721109

Grove Pi & Base Kit

120,16 149,00 με ΦΠΑ 725050

Arduino UNO R3

24,11 29,90 με ΦΠΑ 705209

Raspberry Pi Enclosure – Clear (RPi2, B )

11,74 14,56 με ΦΠΑ 712996

Picoboard Starter Kit

32,00 39,68 με ΦΠΑ 713863

Επιλογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Core Set Expansion Set

112,90 140,00 με ΦΠΑ 777741

EV3 Space Challenge Set

146,77 181,99 με ΦΠΑ 745570

EdCreate – Edison robot creator’s kit

30,00 37,20 με ΦΠΑ 700015

Edison Robot v2.0

56,45 70,00 με ΦΠΑ 700010

Η Διερευνητική Μάθηση, για περισσότερο από 10 χρόνια, εξοπλίζει τα σχολεία της χώρας με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής παρέχοντας ταυτόχρονα υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και λύσεις για κάθε τους ανάγκη.