Το απολυμαντικό χεριών είναι ένα υγρό, τζελ ή αφρός που χρησιμοποιείται γενικά για τη μείωση των μολυσματικών παραγόντων στα χέρια. Προτιμάται γενικά το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό έναντι του απολυμαντικού, καθώς το δεύτερο είναι λιγότερο αποτελεσματικό στη θανάτωση ορισμένων ειδών μικροβίων, όπως οι νοροϊοι και το Clostridium difficile. Επίσης σε αντίθεση με το σαπούνι και το νερό, δεν μπορεί να απομακρύνει επιβλαβείς χημικές ουσίες.
Στις περισσότερες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης τα απολυμαντικά χεριών με βάση το αλκοόλ είναι προτιμότερα από το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, επειδή μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτό και είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση των βακτηρίων.
Η γενική χρήση απολυμαντικών χεριών που δεν βασίζονται σε αλκοόλ δεν έχει ειδικές οδηγίες παρασκευής. Τα απολυμαντικά με βάση το αλκοόλ συνήθως περιέχουν κάποιο συνδυασμό ισοπροπυλικής αλκοόλης, αιθανόλης (αιθυλική αλκοόλη) ή η-προπανόλης, με συστάσεις που περιέχουν 60% έως 95% αλκοόλη

Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι

Το απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ δρα εναντίον μιας μεγάλης ποικιλίας μικροοργανισμών αλλά όχι σπορίων. Οι εκδόσεις που δεν βασίζονται σε αλκοόλη συνήθως περιέχουν χλωριούχο βενζαλκόνιο ή τρικλοζάνη. αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικά από αυτά που βασίζονται σε αλκοόλ. Η έκδοση με βάση το αλκοόλ βρίσκεται στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά φάρμακα που χρειάζονται σε ένα σύστημα υγείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αντισηπτικού είναι εύφλεκτες.

Οδηγίες για την παρασκευή αντισηπτικού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Αντιδραστήρια για σύνθεση Ι:

1.Αιθανόλη 96%    8333mL

2.Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 3%   417mL

3.Γλυκερόλη 98%   145mL

4.Απιονισμένο ή βρασμένο νερό

Αντιδραστήρια για σύνθεση ΙΙ:

1.Ισοπροπυλική Αλκοόλη 99.8%    7515mL

2.Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3%   417mL

3.Γλυκερόλη 98%         145mL

4.Απιονισμένο ή βραστό νερό

Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν την παρασκευή 10Lt αντισηπτικού.

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστείτε είναι:

 1. Πλαστικά ή γυάλινα δοχεία των 10Lt
 2. Μεγάλες σπάτουλες για την ανάμιξη
 3. Ογκομετρικοί κύλινδροι και ποτήρια ζέσης του 1Lt, ή 3L ή 5L
 4. Πλαστικά χωνιά
 5. Πλαστικά μπουκαλάκια των 100mL
 6. Πλαστικά ή γυάλινα μπουκάλια των 500mL
 7. Αλκοολόμετρο-Θερμόμετρο

Αντιδραστήρια και εξοπλισμός που μπορείτε να προμηθευτείτε:

Οδηγίες για την παρασκευή:

Βήμα 1: Με μια πλαστική κανάτα, αποχύνετε την ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης ή της ισοπροπυλικής αλκοόλης σ’ένα πλαστικό δοχείο 10Lt

Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι
Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι

Βήμα 2: Με ογκομετρικό κύλινδρο, αποχύνετε την ποσότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου στο πλαστικό δοχείο 10Lt

Βήμα 3: Με γυάλινο ογκομετρικό κύλινδρο προστίθεται η ποσότητα της γλυκερόλης στο πλαστικό δοχείο των 10Lt. Επειδή η γλυκερόλη έχει μεγάλο ιξώδες, και μέρος της γλυκερόλης μένει στα τοιχώματα του κυλίνδρου, ο κύλινδρος εκπλένεται με λίγη ποσότητα απιονισμένου νερού.

Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι
Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι

Βήμα 4: Γεμίζουμε το πλαστικό δοχείο 10Lt, με απιονισμένο νερό και γρήγορα βιδώνουμε το πώμα για να αποφύγουμε την εξάτμιση.

Βήμα 5: Η ανάδευση του διαλύματος γίνεται είτε με απαλή ανάδευση του δοχείου είτε με σπάτουλα.

Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι
Οδηγίες σύνθεσης απολυμαντικού σαπουνιού - αντισηπτικό σαπούνι

Βήμα 6: Χωρίστε άμεσα το διάλυμα στα τελικά δοχεία (500mL και 100mL), και αφήστε το για 72 ώρες πριν από τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο καταστρέφονται τυχόν σπόρια που υπάρχουν στα μπουκάλια ή στην αλκοόλη.

H Γλυκερόλη, χρησιμοποιείται ως υγραντικό. Mπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ουσίες ως μαλακτικά για τη φροντίδα του δέρματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φθηνά, ευρέως διαθέσιμα, αναμίξιμα με νερό και αλκοόλ και δεν προσθέτουν τοξικότητα ή προάγουν αλλεργία.
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου: χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση μολυσμένων βακτηριακών σπόρων στο διάλυμα και δεν είναι δραστική ουσία.
• Κάθε επιπλέον πρόσθετο και στα δύο σκευάσματα πρέπει να φέρει σαφή σήμανση και να μην είναι τοξικό σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης.
• Μια χρωστική μπορεί να προστεθεί για να επιτρέψει τη διαφοροποίηση από άλλα υγρά, αλλά δεν πρέπει να προσθέσει τοξικότητα, να προωθήσει την αλλεργία ή να επηρεάσει τις αντιμικροβιακές ιδιότητες. Η προσθήκη αρωμάτων ή χρωμάτων δεν συνιστάται λόγω κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων.

Ποια θα είναι η τελική σύσταση της σύνθεσης;

Σύνθεση Ι:

Αιθανόλη 80% (v/v)

Γλυκερόλη  1.45% (v/v)

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0.125%(v/v)

Σύνθεση ΙΙ:

Ισοπροπυλική αλκοόλη 75% (v/v)

Γλυκερόλη  1.45% (v/v)

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0.125%(v/v)

Έλεγχος ποιότητας

Η ανάλυση πριν από την παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που δεν υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιητικό ανάλυσης που να εγγυάται την τιτλοδότηση του αλκοόλ (δηλ. Τοπική παραγωγή). Επαληθεύστε τη συγκέντρωση αλκοόλης με το μετρητή αλκοόλης και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον όγκο στη σύνθεση παρασκευάσματος για να λάβετε την τελική συνιστώμενη συγκέντρωση.
Η ανάλυση μετά την παραγωγή είναι υποχρεωτική εάν χρησιμοποιείται είτε αιθανόλη είτε διάλυμα ισοπροπανόλης. Χρησιμοποιήστε το αλκοολόμετρο για να ελέγξετε τη συγκέντρωση αλκοόλης του διαλύματος τελικής χρήσης. Τα αποδεκτά όρια πρέπει να καθοριστούν στο ± 5% της συγκέντρωσης στόχου (75% -85% για την αιθανόλη).

Το διάλυμα που παρασκευάσατε:

 1. Είναι μόνο για εξωτερική χρήση
 2. Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα μάτια
 3. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
 4. Είναι εύφλεκτο