Πακέτα Εγκατάστασης για Βιντεοπροβολείς και Διαδραστικούς Πίνακες

Πακέτα Εγκατάστασης για Βιντεοπροβολείς και Διαδραστικούς Πίνακες

Με την αγορά ενός Βιντεοπροβολέα ή Διαδραστικού Πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον οποιοδήποτε από τα παρακάτω πακέτα εγκατάστασης με Πανελλαδική κάλυψη.

 

Πακέτο #1

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα (Projector)

 

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Καλώδιο ρεύματος 15 μέτρων

Καλώδιο HDMI 15 μέτρων

Κανάλια 15 μέτρων

Συνολικό κόστος: 203€ (πλέον ΦΠΑ)

Πακέτο #2

Εγκατάσταση Διαδραστικού Πίνακα (Interactive Board)

 

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Διαδραστικού Πίνακα

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Κανάλια 10 μέτρων

.

.

Συνολικό κόστος: 165€ (πλέον ΦΠΑ)

Πακέτο #3

Εγκατάσταση Διαδραστικού & Βιντεοπροβολέα

 

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Διαδραστικού & Βιντεοπροβολέα

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Καλώδιο ρεύματος 15 μέτρων

Καλώδιο HDMI 15 μέτρων

Κανάλια 15 μέτρων

Συνολικό κόστος: 230€ (πλέον ΦΠΑ)

Πακέτο #4

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα με χειροκίνητο πανί

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα με χειροκίνητο πανί

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Καλώδιο ρεύματος 15 μέτρων

Καλώδιο HDMI 15 μέτρων

Κανάλια 15 μέτρων

Συνολικό κόστος: 203€ (πλέον ΦΠΑ)

Πακέτο #5

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα με ηλεκτρικό πανί ή πανί σε βάση

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Βιντεοπροβολέα με ηλεκτρικό πανί ή πανί σε βάση

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Καλώδιο ρεύματος 15 μέτρων

Καλώδιο HDMI 15 μέτρων

Κανάλια 15 μέτρων

Συνολικό κόστος: 218€ (πλέον ΦΠΑ)

Πακέτο #6

Εγκατάσταση Διαδραστικής Οθόνης

 

Περιλαμβάνει:

Τηλεφωνικό Site Survey

Εγκατάσταση Διαδραστικής Οθόνης

Επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού

Κανάλια 10 μέτρων

.

.

Συνολικό κόστος: 145€ (πλέον ΦΠΑ)

ΟΡΟΙ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09:00 έως 17:00)
Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται σε έτοιμες υποδομές του πελάτη (πρίζες ρεύματος κα). Δεν περιλαμβάνονται εργασίες ανακατασκευής του χώρου τοποθέτησης