Χριστουγεννιάτικες προτάσεις, ηλικίες 6-8 ετών - Διερευνητική Μάθηση

Gigo Remote Control Machines

58,07 72,01 με ΦΠΑ 407335

Gigo Wall-Climbing Geckobot

39,92 49,50 με ΦΠΑ 407409