Χριστουγεννιάτικες προτάσεις, ηλικίες 8-12 ετών - Διερευνητική Μάθηση