Εκπαιδευτικές Προτάσεις Εγκεκριμένες από το Υπ.Παιδείας

Εκπαιδευτικές Προτάσεις Εγκεκριμένες από το Υπ.Παιδείας

Εκπαιδευτική πρόταση με Kids First Coding

Εκπαιδευτικές Προτάσεις Εγκεκριμένες από το Υπ.Παιδείας

Πρόταση για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην ενότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής