Εκπαιδευτικές Προτάσεις Εγκεκριμένες από το Υπ.Παιδείας

Εκπαιδευτική πρόταση με Kids First Coding

Πρόταση για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην ενότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής