Χημεία

Η Χημεία είναι μία από τις επιστήμες που μελετούν την ύλη και τις ιδιότητές της (η άλλη επιστήμη είναι, κυρίως, η Φυσική). Ειδικότερα, η Χημεία ως επιστήμη ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη δομή της ύλης, ενώ έχοντας επίγνωση των δύο αυτών χαρακτηριστικών ενός υλικού προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ιδιότητές του και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής του, δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις στις οποίες αυτό μπορεί να συμμετάσχει.

Η Χημεία προσεγγίζει την ύλη κυρίως στο επίπεδο των ατόμων εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα άτομα και μόρια, και ιδιαίτερα ασχολείται με το σχηματισμό και με τις ιδιότητες των χημικών δεσμών. Αν και στη φύση δεν υπάρχουν πολύ περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ατόμων (στοιχεία) οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους δίνει μια τεράστια ποικιλία μορίων (ενώσεων), καθιστώντας τη Χημεία μια συναρπαστική επιστήμη.

 • Αναλώσιμα (Χημείας)

  Αναλώσιμα (Χημείας) (69)

 • Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστηρίου)

  Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστηρίου) (46)

 • Εργαστηριακοί Ζυγοί

  Εργαστηριακοί Ζυγοί (3)

 • Όργανα - Συσκευές (Χημείας)

  Όργανα - Συσκευές (Χημείας) (46)

 • Πλαστικά

  Πλαστικά (34)

 • Πορσελάνες - Κεραμικά

  Πορσελάνες - Κεραμικά (3)

 • Υαλικά

  Υαλικά (45)

 • Χημεία Μικροκλίμακας

  Χημεία Μικροκλίμακας (9)

  Χημεία Μικροκλίμακας (9)

  [:GR][:GR]Χρησιμοποιώντας τον όρο “ Χημεία σε μικροκλίμακα ” εννοούμε ότι κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων για τη διδασκαλία της Χημείας χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες από αντιδραστήρια όπως επίσης απλά όργανα ή συσκευές. Πλεονεκτήματα:
  • Είναι πειράματα μικρού κόστους καθώς χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες χημικών ουσιών και πλαστικές συσκευασίες (μπορεί να είναι απλά υλικά καθημερινής χρήσης).
  • Έχουμε μείωση χημικών αποβλήτων.
  • Οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν περιορισμένη χρήση των χημικών ουσιών προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
  • Μειώνονται οι κίνδυνοι γιατί οι ποσότητες των ουσιών είναι μικρές.
  • Τα πειράματα εκτελούνται με ευκολότερες διαδικασίες οπότε εξοικονομούμε χρόνο
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι χημικές ουσίες καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο.
  [:][:en] [:][:]
 • Χημικά Αντιδραστήρια

  Χημικά Αντιδραστήρια (214)

 • Εγγραφή