Χημεία

Ακεταλδεϋδη (500ml)

12,60 πλέον ΦΠΑ

12,60 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330025
Ακετόνη (500ml)

9,90 πλέον ΦΠΑ

9,90 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330030

58,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330005
Άγαρ (100gr)

16,10 πλέον ΦΠΑ

16,10 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330002
Χλωριούχο Αργίλιο (500gr)

20,75 πλέον ΦΠΑ

20,75 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330522
Θειικό Αργίλιο (100gr)

3,38 πλέον ΦΠΑ

3,38 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330144

5,40 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330520
Διχρωμικό Αμμώνιο (250gr)

12,68 πλέον ΦΠΑ

12,68 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330120
Νιτρικό Αμμώνιο (500gr)

14,17 πλέον ΦΠΑ

14,17 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330260
Θειικό Αμμώνιο (500gr)

7,80 πλέον ΦΠΑ

7,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330140

9,75 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330178

13,80 πλέον ΦΠΑ

 • Availability: in stock
330174

Register