Πάγιος Εργαστηριακός Εξοπλισμός για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και για κάθε εργαστηριακή ανάγκη.</h2

Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (91)

Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστηρίου) (81)

Πλαστικά (72)

Πορσελάνες – Κεραμικά (8)

Υαλικά (97)