Πρόκειται για την επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των εμβίων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Ασχολείται με τα γνωρίσματα και τη συμπεριφορά των οργανισμών, εξετάζει πώς δημιουργούνται τα είδη και τα μεμονωμένα μέλη τους και μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

Η Βιολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιμέρους επιστημονικών πεδίων που συχνά θεωρούνται ως ανεξάρτητες ειδικεύσεις. Στο σύνολό τους εξετάζουν το φαινόμενο της ζωής σε ευρεία κλίμακα. Ως επιστήμες που μελετούν έμβιους οργανισμούς (Life Sciences) η Γεωπονική, η Κτηνιατρική και η Ιατρική είναι εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών είναι η Γεωπονική, εφαρμοσμένη Βιολογία Ζώων είναι η Κτηνιατρική και εφαρμοσμένη Βιολογία Ανθρώπου η Ιατρική.

Η ζωή εξετάζεται σε ατομικό και μοριακό επίπεδο από τη Μοριακή Βιολογία, τη Βιοχημεία, και τη Μοριακή Γενετική. Στο επίπεδο του κυττάρου, μελετάται στη Βιολογία Κυττάρου και στη Μικροβιολογία , και σε πολυκυτταρική μορφή ερευνάται από τη Φυσιολογία, την Ανατομία, και την Ιστολογία. Η Αναπτυξιακή Βιολογία μελετάει τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένεσης) ενός οργανισμού.

Αναλώσιμα Βιολογίας (85)

Βοτανική - Ζωολογία (44)

Αγωγή Υγείας (Βιολογία) (22)

Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια (76)

Ανάγλυφα Μοντέλα - STEM (16)

Όργανα - Συσκευές (Βιολογία) (60)

Παρασκευάσματα Μικροσκοπίου (Βιολογίας) (92)

Πίνακες Ανατομίας (43)

Προπλάσματα - Μοντέλα (64)

Μοντέλα DNA (5)

Ανθρώπινα Συστήματα Foam (7)