Προβολή 12 24 36

Βρωμιούχο Κάλιο 250g

18,00 με Φ.Π.Α 330080
Βρωμιούχο κάλιο 250g Potassium bromide, Bromide salt of potassium KBr M.W: 119,002 g/mol Cas Number: 7758-02-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-bromide

Βρωμιούχο Νάτριο 250g

20,00 με Φ.Π.Α 330082
Βρωμιούχο Νάτριο 250 g Sodium bromide, Bromide salt of sodium NaBr M.W: 102.894 g·mol−1 Cas Number: 7647-15-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromide

Βρωμιούχος Χαλκός 100g

45,00 με Φ.Π.Α 330097
Βρωμιούχος Χαλκός 100g 98% Copper II bromide CuBr2 M.W: 223.37 g·mol−1 Cas Number: 7789-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24611

Ανθρακικό Ασβέστιο σκόνη 500g

12,90 με Φ.Π.Α 330052
Ανθρακικό ασβέστιο σκόνη 500gr Calcium carbonate dust 500gr calcite, aragonite, chalk, Lime (material), Limestone, marble, oyster, pearl CaCO3 M.W: 100.0869 g/mol CAS Number: 471-34-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-carbonate 

Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr

8,00 με Φ.Π.Α 330047
Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr Lead(II) carbonate PbCO3 M.W: 267.21 g/mol CAS Number: 598-63-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-carbonate 

Ανθρακικό Νάτριο 1kg – Ένυδρο 10-H20

14,69 με Φ.Π.Α 330055
Ανθρακικό Νάτριο 1Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate

Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο

12,00 με Φ.Π.Α 330056
Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο 99.8% Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate

Ανθρακικό Νάτριο άνυδρο 99% 1Kg

20,00 με Φ.Π.Α 330058
Ανθρακικό Νάτριο 99% 1Kg Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate

Ανθρακικό Κάλιο 500g

24,50 με Φ.Π.Α 330053
Ανθρακικό Κάλιο 500g Potassium carbonate, Dipotassium carbonate, Carbonate of potash, Carbonic acid, dipotassium salt K2CO3 M.W: 138.205 g/mol Cas Number: 584-08-7 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-carbonate

Όξινο Ανθρακικό Κάλιο 99.5% 250g

30,00 με Φ.Π.Α 330096
Όξινο Ανθρακικό Κάλιο 99.5% 250g Potassium Hydrogencarbonate, Potassium Acid Carbonate KHCO3 M.W: 100.115 g/mol Cas Number: 298-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/516893

Ανθρακικό Νάτριο 5kg – Ένυδρο 10-H20

43,90 με Φ.Π.Α 330054
Ανθρακικό Νάτριο 5Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate 

Ανθρακικό Νάτριο όξινο 500g

7,69 με Φ.Π.Α 330057
Ανθρακικό Νάτριο όξινο Διττανθρακικό Νάτριο, Μαγειρική σόδα, Διττανθρακική σόδα, Ναχκολίτης Sodium Bicarbonate, Baking soda, bicarb (laboratory slang), bicarbonate of soda NaHCO3 M.W: 84.0066 g mol−1 Cas Number: 144-55-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bicarbonate

Βόρακας Τετραβορικό Νάτριο 10Η2Ο 500gr

12,00 με Φ.Π.Α 330072
Βόρακας Τετραβορικό Νάτριο 10Η2Ο 500gr Sodium tetraborate decahydrate, Borax, also known as sodium boratesodium tetraborate, or disodium tetraborate Na2B4O7·10H2O Μ.W: 381.38 (decahydrate) Cas Number: 1303-96-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-Tetraborate

Ιωδικό Κάλιο 100g

31,00 με Φ.Π.Α 330193
Ιωδικό Κάλιο 100g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate

Ιωδικό Κάλιο 250g

85,00 με Φ.Π.Α 330189
Ιωδικό Κάλιο 250g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate

Ιωδιούχο Κάλιο 250g

50,00 με Φ.Π.Α 330196
Ιωδιούχο Κάλιο 250g Potassium iodide, iOSAT, SSKI, ThyroSafe, ThyroShield KI M.W: 166.0028 g/mol CAS Registry Number: 7681-11-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodide

Νιτρικό Ασβέστιο 250g τετραένυδρο 99%

11,53 με Φ.Π.Α 330264
Νιτρικό ασβλεστιο 250g 99% Νιτροασβεστίτης, ασβεστόνιτρο, νίτρο Νόργκε Calcium nitrate, Kalksalpeter, nitrocalcite, Norwegian saltpeter, lime nitrate Ca(NO3)2 x 4H2O M.W: 236.15 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 13477-34-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-nitrate

Νιτρικό Βάριο 1kg

40,00 με Φ.Π.Α 330263
Νιτρικό βάριο 1kg Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate

Νιτρικό Βάριο 500g

37,08 με Φ.Π.Α 330265
Νιτρικό βάριο 500g Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate

Νιτρικό Κάλιο 10% 1lt

25,00 με Φ.Π.Α 330270
Νιτρικό κάλιο 1Lt 10% Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate

Νιτρικό Κάλιο 1Kg

37,00 με Φ.Π.Α 330269
Νιτρικό κάλιο 1kg Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate

Νιτρικό Νάτριο 97% 1kg

25,00 με Φ.Π.Α 330272
Νιτρικό Νάτριο 97% Sodium Nitrate, Saltpeter NaNO3 M.W: 84.9947 g/mol Cas Number: 7631-99-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193 

Νιτρώδες Νάτριο 99% 1kg

45,00 με Φ.Π.Α 330271
Νιτρώδες Νάτριο 99% Sodium Nitrite, Sodium salt NaNO2 M.W: 68.9953 g/mol Cas Number: 7632-00-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193 

Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 100g 6xH2O

30,00 με Φ.Π.Α 330281
Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 6xH2O 100g Cobalt (II) nitrate Hexahydrate , Cobaltous nitrate, cobalt(2+) salt Co(NO3)2 6xH2O M.W: 291.03 g/mol (hexahydrate) CAS Number: 10026-22-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cobalt-nitrate

Νιτρικό Μαγνήσιο 250g

29,00 με Φ.Π.Α 330277
Νιτρικό Μαγνήσιο 250g Magnesium Nitrate, Nitromagnesite (hexahydrate) Mg(NO3)2 M.W: 148.32 g/mol (anhydrous) 184.35 g/mol (dihydrate) 256.41 g/mol (hexahydr.) Cas Number: 10377-60-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Magnesium-nitrate

Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250g

45,00 με Φ.Π.Α 330267
Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250gNickel(II) nitrate, Nickel nitrate, Nickelous nitrate, Nitric acid, nickel(2+) salt Ni(NO3)2 M.W: 290.79 g/mol (hexahydrate) Cas Number: 13138-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nickel-nitrate

Νιτρικό Στρόντιο 100g

11,41 με Φ.Π.Α 330278
Νιτρικό Στρόντιο 100 gr Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate

Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99%

60,00 με Φ.Π.Α 330279
Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99% Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate

Νιτρικός Άργυρος 25g

85,00 με Φ.Π.Α 330280
Νιτρικός Άργυρος 25 gr Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate

Νιτρικός Άργυρος 125mL 1%

8,00 με Φ.Π.Α 330288
Νιτρικός Άργυρος 125mL 1% Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate

Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg

54,00 με Φ.Π.Α 330286
Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 M.W: 331.2 g/mol Cas Number: 10099-74-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-nitrate

Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 500g

40,00 με Φ.Π.Α 330290
Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 500g Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 M.W: 331.2 g/mol Cas Number: 10099-74-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-nitrate