Προβολή 12 24 36

Βρωμιούχο Κάλιο 250g

14,52 18,00 με ΦΠΑ 330080
Βρωμιούχο κάλιο 250g Potassium bromide, Bromide salt of potassium KBr M.W: 119,002 g/mol Cas Number: 7758-02-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-bromide
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμικό Νάτριο 100g 99%

7,98 9,90 με ΦΠΑ 330081
Βρωμικό Νάτριο 100g 99% Sodium bromate NaBrO3 M.W: 150.892 g/mol Cas Number: 7789-38-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromate
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμιούχο Νάτριο 250g

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330082
Βρωμιούχο Νάτριο 250 g Sodium bromide, Bromide salt of sodium NaBr M.W: 102.894 g·mol−1 Cas Number: 7647-15-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bromide
Προσθήκη στο καλάθι

Βρωμιούχος Χαλκός 100g

36,29 45,00 με ΦΠΑ 330097
Βρωμιούχος Χαλκός 100g 98% Copper II bromide CuBr2 M.W: 223.37 g·mol−1 Cas Number: 7789-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24611
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Ασβέστιο σκόνη 500g

10,40 12,90 με ΦΠΑ 330052
Ανθρακικό ασβέστιο σκόνη 500gr Calcium carbonate dust 500gr calcite, aragonite, chalk, Lime (material), Limestone, marble, oyster, pearl CaCO3 M.W: 100.0869 g/mol CAS Number: 471-34-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-carbonate  
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr

6,45 8,00 με ΦΠΑ 330047
Ανθρακικός Μόλυβδος (ΙΙ) 99.5% 100gr Lead(II) carbonate PbCO3 M.W: 267.21 g/mol CAS Number: 598-63-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-carbonate  
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 1kg – Ένυδρο 10-H20

11,85 14,69 με ΦΠΑ 330055
Ανθρακικό Νάτριο 1Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330056
Ανθρακικό Νάτριο 500g άνυδρο 99.8% Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο άνυδρο 99% 1Kg

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330058
Ανθρακικό Νάτριο 99% 1Kg Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 M.W: 105,9888 g/mol (άνυδρο) Cas Number: 497-19-8 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Κάλιο 1kg

29,03 36,00 με ΦΠΑ 330095
Ανθρακικό Κάλιο 1kg Potassium carbonate, Dipotassium carbonate, Carbonate of potash, Carbonic acid, dipotassium salt K2CO3 M.W: 138.205 g/mol Cas Number: 584-08-7 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Κάλιο 500g

19,76 24,50 με ΦΠΑ 330053
Ανθρακικό Κάλιο 500g Potassium carbonate, Dipotassium carbonate, Carbonate of potash, Carbonic acid, dipotassium salt K2CO3 M.W: 138.205 g/mol Cas Number: 584-08-7 (άνυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-carbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο 5kg – Ένυδρο 10-H20

35,40 43,90 με ΦΠΑ 330054
Ανθρακικό Νάτριο 5Kg Ένυδρο 10Η2Ο Κρυσταλλική σόδα, σόδα πλύσης, σόδα τέφρας, Sodium carbonate, Soda ash, washing soda, soda crystals Na2CO3 10Η2Ο M.W: 286.1416 g/mol (ένυδρο) Cas Number: 6132-02-1 (ένυδρο) https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-carbonate  
Προσθήκη στο καλάθι

Ανθρακικό Νάτριο όξινο 500g

6,20 7,69 με ΦΠΑ 330057
Ανθρακικό Νάτριο όξινο Διττανθρακικό Νάτριο, Μαγειρική σόδα, Διττανθρακική σόδα, Ναχκολίτης Sodium Bicarbonate, Baking soda, bicarb (laboratory slang), bicarbonate of soda NaHCO3 M.W: 84.0066 g mol−1 Cas Number: 144-55-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-bicarbonate
Προσθήκη στο καλάθι

Βόρακας Τετραβορικό Νάτριο 10Η2Ο 500gr

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330072
Βόρακας Τετραβορικό Νάτριο 10Η2Ο 500gr Sodium tetraborate decahydrate, Borax, also known as sodium boratesodium tetraborate, or disodium tetraborate Na2B4O7·10H2O Μ.W: 381.38 (decahydrate) Cas Number: 1303-96-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-Tetraborate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδικό Κάλιο 100g

25,00 31,00 με ΦΠΑ 330193
Ιωδικό Κάλιο 100g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδικό Κάλιο 250g

68,55 85,00 με ΦΠΑ 330189
Ιωδικό Κάλιο 250g Potassium iodate, Iodic acid, potassium salt KIO3 M.W: 214.001 g/mol CAS Registry Number: 7758-05-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodate
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδιούχο Κάλιο 250g

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330196
Ιωδιούχο Κάλιο 250g Potassium iodide, iOSAT, SSKI, ThyroSafe, ThyroShield KI M.W: 166.0028 g/mol CAS Registry Number: 7681-11-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-iodide
Προσθήκη στο καλάθι

1-Ιωδοπροπάνιο 100ml

49,90 61,88 με ΦΠΑ 330197
1-Ιωδοπροπάνιο 100ml C3H7I M.W: 170,01 g/mol Cas Number: 107-08-4 https://el.wikipedia.org/wiki/1-%CE%B9%CF%89%CE%B4%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
Προσθήκη στο καλάθι

Ιωδιούχο Νάτριο 100g

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330194
Ιωδιούχο Νάτριο 99.5% άνυδρο Sodium iodide NaI M.W: 149.894 Cas Number: 7681-82-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-iodide
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Αμμώνιο 500g

22,58 28,00 με ΦΠΑ 330260
Νιτρικό αμμώνιο 500g Ammonium nitrate NH4NO3 M.W: 80.043 g/mol Cas Number: 6484-52-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Ασβέστιο 250g τετραένυδρο 99%

9,30 11,53 με ΦΠΑ 330264
Νιτρικό ασβλεστιο 250g 99% Νιτροασβεστίτης, ασβεστόνιτρο, νίτρο Νόργκε Calcium nitrate, Kalksalpeter, nitrocalcite, Norwegian saltpeter, lime nitrate Ca(NO3)2 x 4H2O M.W: 236.15 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 13477-34-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Βάριο 1kg

32,26 40,00 με ΦΠΑ 330263
Νιτρικό βάριο 1kg Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Βάριο 500g

29,90 37,08 με ΦΠΑ 330265
Νιτρικό βάριο 500g Barium nitrate, Barium dinitrate, barium salt Ba(NO3)2 M.W: 261.337 g/mol Cas Number: 10022-31-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Barium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κάλιο 10% 1lt

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330270
Νιτρικό κάλιο 1Lt 10% Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κάλιο 1Kg

29,84 37,00 με ΦΠΑ 330269
Νιτρικό κάλιο 1kg Potassium nitrate, Saltpeter, Saltpetre, Nitrate of potash KNO3 M.W: 101.1032 g/mol Cas Number: 7757-79-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Potassium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Νάτριο 97% 1kg

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330272
Νιτρικό Νάτριο 97% Sodium Nitrate, Saltpeter NaNO3 M.W: 84.9947 g/mol Cas Number: 7631-99-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193  
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρώδες Νάτριο 99% 1kg

36,29 45,00 με ΦΠΑ 330271
Νιτρώδες Νάτριο 99% Sodium Nitrite, Sodium salt NaNO2 M.W: 68.9953 g/mol Cas Number: 7632-00-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23668193  
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 100g 6xH2O

24,19 30,00 με ΦΠΑ 330281
Νιτρικό Κοβάλτιο (II) 6xH2O 100g Cobalt (II) nitrate Hexahydrate , Cobaltous nitrate, cobalt(2+) salt Co(NO3)2 6xH2O M.W: 291.03 g/mol (hexahydrate) CAS Number: 10026-22-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cobalt-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Μαγνήσιο 250g

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330277
Νιτρικό Μαγνήσιο 250g Magnesium Nitrate, Nitromagnesite (hexahydrate) Mg(NO3)2 M.W: 148.32 g/mol (anhydrous) 184.35 g/mol (dihydrate) 256.41 g/mol (hexahydr.) Cas Number: 10377-60-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Magnesium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250g

36,29 45,00 με ΦΠΑ 330267
Νιτρικό Νικέλιο 6-H2O 250g Nickel(II) nitrate, Nickel nitrate, Nickelous nitrate, Nitric acid, nickel(2+) salt Ni(NO3)2 M.W: 290.79 g/mol (hexahydrate) Cas Number: 13138-45-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nickel-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Στρόντιο 100g

9,20 11,41 με ΦΠΑ 330278
Νιτρικό Στρόντιο 100 gr Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99%

48,39 60,00 με ΦΠΑ 330279
Νιτρικό Στρόντιο 1Kg 99% Strontium nitrate Sr(NO3)2 M.W: 211.630 g/mol (anhydrous) 283.69 g/mol (tetrahydrate) Cas Number: 10042-76-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Strontium-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Άργυρος 25g

68,55 85,00 με ΦΠΑ 330280
Νιτρικός Άργυρος 25 gr Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Άργυρος 125mL 1%

6,45 8,00 με ΦΠΑ 330288
Νιτρικός Άργυρος 125mL 1% Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Άργυρος 5g

16,80 20,83 με ΦΠΑ 330285
Νιτρικός Άργυρος 5 gr Silver(I) nitrate, Silver nitrate, Nitric acid silver(1+) salt, Lapis infernalis AgNO3 M.W: 169.872 g·mol−1 Cas Number: 7761-88-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silver-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg

43,55 54,00 με ΦΠΑ 330286
Νιτρικός Μόλυβδος (ΙΙ) 1Kg Lead (II) nitrate Pb(NO3)2 M.W: 331.2 g/mol Cas Number: 10099-74-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lead-nitrate
Προσθήκη στο καλάθι