Προβολή 12 24 36

Βορικό Οξύ 500g

15,00 με Φ.Π.Α 330070
Βορικό οξύ 500gr Ορθοβορικό οξύ, βορατικό οξύ Trihydrooxidoboron, Orthoboric acid, Boracic acid, Optibor BH3O3 M.W: 61.83 g·mol−1 CAS Registry Number: 10043-35-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Boric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

L-Γαλακτικό Οξύ 500ml 88%

30,00 με Φ.Π.Α 330086
L-Γαλακτικό Οξύ 500ml 88% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-33-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90%

21,70 με Φ.Π.Α 330085
Γαλακτικό Οξύ 500ml 85-90% 2-υδροξυπροπανικό οξύ, α-υδροξυπροπανικό οξύ, 2-Hydroxypropanoic acid, Lactic acid, Milk acid C3H6O3 M.W: 90.078 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-21-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Lactic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Οξύ 1lt 1N 6%

20,00 με Φ.Π.Α 330273
Νιτρικό Οξύ 1lt 1Ν Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό Οξύ 1Lt 65-68% 15N

25,00 με Φ.Π.Α 330276
Νιτρικό Οξύ 1Lt 65% 15N Υδρογόνο νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χρωμικό Οξύ 1Lt 5%

13,00 με Φ.Π.Α 330572
Χρωμικό Οξύ 1Lt 5% Chromic acid, Dihydroxidodioxidochromium, Chromic(VI) acid, Tetraoxochromic acid H2CrO4 M.W. : 118.01 g/mol CAS Number : 1333-82-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chromic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Νιτρικό οξύ 2.5lt 69% 15N

40,00 με Φ.Π.Α 330274
Νιτρικό οξύ 2.5lt 69% 15N Υδρογόνο Νιτρικό, Ακουαφόρτε, Nitric acid, Aqua fortis, Spirit of niter, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum HNO3 M.W. : 63.01 (g/mol) CAS Number : 7697-37-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nitric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99.5% 1Kg

34,00 με Φ.Π.Α 330007
Αδιπικό Οξύ 99.5% 1Kg εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99% 250gr

20,00 με Φ.Π.Α 330006
Αδιπικό Οξύ 99% 250gr εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Αδιπικό Οξύ 99% 500g

30,00 με Φ.Π.Α 330004
Αδιπικό Οξύ 99% 500g εξανοδιικό οξύ, εξανο-1,6-δικαρβοξυλικό οξύ, εξανο-1,6-διικό οξύ, Hexanedioic acid, Adipic acid Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid C6H10O4 M.W: 146.142 g·mol−1 CAS Registry Number: 124-04-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Βενζοϊκό Οξύ 99% 250g

12,50 με Φ.Π.Α 330074
Βενζοϊκό Οξύ 99% 1Kgbenzoic acid, dracylic acid C7H6O2 M.W: 122.123 g·mol−1 CAS Registry Number: 65-85-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/243 
Προσθήκη στο καλάθι

Οξαλικό Οξύ 250g

9,50 με Φ.Π.Α 330300
Οξαλικό Οξύ 250g 2H2O (ένυδρο) Αιθανοδιικό οξύ 250g Οξαλικό οξύ, Oxalic acid, Ethanedioic acid, Wood bleach C2H2O4 *2H2O M.W: 126.07 g·mol−1 CAS Number: 6153-56-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxalic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξαλικό Οξύ 500g

18,50 με Φ.Π.Α 330301
Οξαλικό Οξύ 500g 2H2O (ένυδρο) Αιθανοδιικό οξύ 500g Οξαλικό οξύ, Oxalic acid, Ethanedioic acid, Wood bleach C2H2O4 *2H2O M.W: 126.07 g·mol−1 CAS Number: 6153-56-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxalic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g

45,00 με Φ.Π.Α 330013
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 99.5% 500g Ασπιρίνη, acetylsalicylic acid, Aspirin, 2-acetoxybenzoic acid, acetylsalicylate, acetylsalicylic acid, O-acetylsalicylic acid C9H8O4 M.W: 180.159 g·mol−1 CAS Registry Number: 50-78-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Aspirin
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτυρικό οξύ 99% 500mL

20,00 με Φ.Π.Α 330079
Βουτυρικό οξύ 99% 500mL Βουτανικό οξύ, Butanoic acid, Butyric acid, 1-Propanecarboxylic acid, Propanecarboxylic acid C3H7COOH M.W: 88.106 g·mol−1 CAS Registry Number: 107-92-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Butyric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 1lt

18,50 με Φ.Π.Α 330327
Οξικό οξύ glacial 99% 1lt Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Οξικό οξύ 99% glacial 500ml

12,50 με Φ.Π.Α 330325
Οξικό οξύ glacial 99% Αιθανικό οξύ, Acetic acid, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid C2H4O2 M.W: 60.052 g·mol−1 CAS Registry Number: 64-19-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetic-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Πικρικό Οξύ 500g

40,00 με Φ.Π.Α 330341
Πικρικό Οξύ 500g 99,8% 2,4,6-τρινιτροφαινόλης (TNP), 2,4,6-Trinitrophenol, picric acid, Carbazotic acid, Phenol trinitrate, Picronitric acid, Trinitrophenol, 2,4,6-Trinitro-1-phenol, 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene, TNP, Melinite, Lyddite C6H3N3O7 M.W:229.10 g·mol−1 CAS Registry Number: 88-89-1https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Picric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Πικρικό Οξύ 500mL

36,00 με Φ.Π.Α 330340
Πικρικό Οξύ 500mL 1,3% 2,4,6-τρινιτροφαινόλης (TNP), 2,4,6-Trinitrophenol, picric acid, Carbazotic acid, Phenol trinitrate, Picronitric acid, Trinitrophenol, 2,4,6-Trinitro-1-phenol, 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene, TNP, Melinite, Lyddite C6H3N3O7 M.W:229.10 g·mol−1 CAS Registry Number: 88-89-1https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Picric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL

12,00 με Φ.Π.Α 330397
Τριχλωροξικό οξύ 5% 100mL TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g

18,50 με Φ.Π.Α 330398
Τριχλωροξικό οξύ 99% 100g TCA, TCAA, τριχλωροαιθανοϊκό οξύ, Trichloroacetic acid C2HCl3O2 M.W: 163.38 g·mol−1 CAS Registry Number: 76-03-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Trichloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Χλωροξικό οξύ 99.5% 100gr

9,99 με Φ.Π.Α 330569
Χλωροξικό οξύ 99.5% 100g Χλωραιθανικό οξύ, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, 2-Chloroacetic acid, 2-Chloroethanoic acid C2H3ClO2 M.W: 94.49 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-11-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroacetic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g

30,00 με Φ.Π.Α 330227
Μηλεϊνικό Οξύ 99.5% 500g (2Z)-But-2-enedioic acid, Maleic acid C4H4O4 M.W: 116.072 g·mol-1 CAS Registry Number: 110-16-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Maleic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Μηλονικό Οξύ 25g

15,00 με Φ.Π.Α 330236
Μηλονικό Οξύ 25g Προπανοδιικό Οξύ, Malonic acid, Propanedioic acid, Methanedicarboxylic acid C3H4O4 M.W: 104.061 g·mol−1 CAS Registry Number: 141-82-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propanedioic-acid_-_carboxymethoxy
Προσθήκη στο καλάθι

Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g

12,00 με Φ.Π.Α 330113
Δεκανοϊκό οξύ 98% 100g Καπρικό οξύ, Δεκυλικό οξύ, Decanoic acid, Capric acid, n-Capric acid, n-Decanoic acid, Decylic acid, n-Decylic acid C10H20O2 M.W: 172.268 g·mol−1 CAS Registry Number: 334-48-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Decanoic-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Ελαϊκό Οξύ 250ml

19,00 με Φ.Π.Α 330130
Ελαϊκό Οξύ 250ml (9Z)-Δεκαοκτα-9-ενοϊκό οξύ, cis-9-δεκαοκταενοϊκό οξύ, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, Oleic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid C18H34O2 M.W: 282.47 g·mol−1 CAS Registry Number: 112-80-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oleic-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Ελαϊκό Οξύ 500ml

25,00 με Φ.Π.Α 330131
Ελαϊκό Οξύ 500ml (9Z)-Δεκαοκτα-9-ενοϊκό οξύ, cis-9-δεκαοκταενοϊκό οξύ, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, Oleic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid C18H34O2 M.W: 282.47 g·mol−1 CAS Registry Number: 112-80-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oleic-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανικό Οξύ 99% 500ml

30,00 με Φ.Π.Α 330353
Προπανικό Οξύ 500ml Προπιονικό οξύ, Propanoic acid, Propionic acid, Ethanecarboxylic acid C3H6O2 M.W: 74.079 g·mol−1 CAS Registry Number: 79-09-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propionic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Θειικό Οξύ 1Lt 95-97%

18,50 με Φ.Π.Α 330161
Θειικό Οξύ 1Lt 95-97% Βιτριόλι, Sulfuric acid, Oil of vitriol H2SO4 M.W: 98,08 g/mol CAS Registry Number: 7664-93-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfuric-acid

Η αγορά του προϊόντος απευθύνεται ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες και σε αγορά με τιμολόγιο.

Προσθήκη στο καλάθι

Κιτρικό οξύ 99% άνυδρο 500g

15,00 με Φ.Π.Α 330210
Κιτρικό οξύ άνυδρο 500g 99% Β-υδρόξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ, Citric acid, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid C6H8O7 M.W: 192,12 g/mol CAS Registry Number: 77-92-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Citric-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Τρυγικό Οξύ 100gr

12,28 με Φ.Π.Α 330415
Τρυγικό οξύ 100gr 2,3-διυδροξυ-βουτανοδιοϊκό οξύ, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, Tartaric acid C4H6O6 M.W: 150,09 g/mol CAS Registry Number: 526-83-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tartaric-acid 
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 37%

22,00 με Φ.Π.Α 330456
Υδροχλωρικό Οξύ 1Lt 37% ~11Μ Υδροχλωρίδιο, Υδροχλώριο, Xλωράνιο, Chlorane, Muriatic acid, Spirits of salt,  Hydronium chloride HCL M.W. : 36.46(g/mol) CAS Number : 7647-01-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrochloric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Υδροχλωρικό Οξύ 2,5Lt 35-37%

40,00 με Φ.Π.Α 330457
Υδροχλωρικό Οξύ 2,5Lt 35-37% Υδροχλωρίδιο, Υδροχλώριο, Xλωράνιο, Chlorane, Muriatic acid, Spirits of salt,  Hydronium chloride HCL M.W. : 36.46(g/mol) CAS Number : 7647-01-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrochloric-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 100g

9,00 με Φ.Π.Α 330389
Σουλφαμικό οξύ 100g αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 99.5% 1Kg

40,00 με Φ.Π.Α 330388
Σουλφαμικό οξύ 99.5% 1Kg αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι

Σουλφαμικό οξύ 99% 250g

18,50 με Φ.Π.Α 330387
Σουλφαμικό οξύ 99% 250g αμιδοσουλφονικό οξύ, αμινοσουλφονικό οξύ, σουλφαμιδικό οξύ, Sulfamic acid, amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, and sulfamidic acid H3NSO3 M.W: 97.10 g/mol CAS Registry Number: 5329-14-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfamic-acid
Προσθήκη στο καλάθι