Προβολή 12 24 36

Οξείδιο του Ασβεστίου 250g

7,69 με Φ.Π.Α 330310
Οξείδιο του ασβεστίου 250gr Μη εσβεσμένη άσβεστος, Calcium oxide, Quicklime, burnt lime, unslaked lime CaO M.W: 56.0774 g/mol CAS Registry Number: 1305-78-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-oxide

Οξείδιο του Ασβεστίου 500g

14,00 με Φ.Π.Α 330311
Οξείδιο του ασβεστίου 500g Μη εσβεσμένη άσβεστος, Calcium oxide, Quicklime, burnt lime, unslaked lime CaO M.W: 56.0774 g/mol CAS Registry Number: 1305-78-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-oxide

Οξείδιο του Πυριτίου 1kg

16,00 με Φ.Π.Α 330313
Οξείδιο του Πυριτίου 1kg Χαλαζίας, Silicon dioxide, Quartz, Silica, Silicic oxide, Silicon(IV) oxide SiO2 M.W: 60.08 g/mol CAS Registry Number: 14808-60-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silicon-dioxide

Οξείδιο του Σιδήρου III 100g

12,00 με Φ.Π.Α 330315
Οξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ 100g Iron(III) oxide, ferric oxide, hematite, ferric iron, red iron oxide, rouge, maghemite Fe2O3 M.W: 159.687 g·mol−1 CAS Registry Number: 1309-37-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Iron-oxide-_59Fe2O3

Οξείδιο του Σιδήρου III 500g

28,00 με Φ.Π.Α 330316
Οξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ 500g 95% άνυδρο Iron(III) oxide, ferric oxide, hematite, ferric iron, red iron oxide, rouge, maghemite Fe2O3 M.W: 159.687 g·mol−1 CAS Registry Number: 1309-37-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Iron-oxide-_59Fe2O3

Οξείδιο του Χαλκού 250g

25,00 με Φ.Π.Α 330317
Οξείδιο του χαλκού 250g Copper(II) oxide, Cupric oxide CuO M.W: 79.545 g/mol CAS Registry Number: 1317-38-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cu_II_-oxide

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 30%

30,00 με Φ.Π.Α 330466
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 30% Οξυζενέ , Διοξειδάνιο, Οξειδανύλιο, Υπερυδρόλη, Διυδρυπεροξείδιο, Υπερυδροξεικό οξύ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 6%

30,00 με Φ.Π.Α 330464
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 6% Οξυζενέ , Διοξειδάνιο, Οξειδανύλιο, Υπερυδρόλη, Διυδρυπεροξείδιο, Υπερυδροξεικό οξύ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 50%

32,00 με Φ.Π.Α 330467
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 1Lt 50% Οξυζενέ , Διοξειδάνιο, Οξειδανύλιο, Υπερυδρόλη, Διυδρυπεροξείδιο, Υπερυδροξεικό οξύ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrogen-peroxide

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 500ml 30%

18,48 με Φ.Π.Α 330465
Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 500ml 30%, Οξυζενέ H2O2 M.W. : 34.014 g/mol CAS Number : 7722-84-1

Διοξείδιο του Μαγγανίου Πυρολουσίτης 250g

20,00 με Φ.Π.Α 330105
Διοξείδιο του Μαγγανίου 250g σκόνη Πυρολουσίτης, Pyrolusite, Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide MnO2 M.W: 86.937 g/mol Cas Number: 1313-13-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Manganese-dioxide

Διοξείδιο του Μαγγανίου Πυρολουσίτης 500g

40,00 με Φ.Π.Α 330106
Διοξείδιο του Μαγγανίου 500g Πυρολουσίτης, Pyrolusite, Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide MnO2 M.W: 86.937 g/mol Cas Number: 1313-13-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Manganese-dioxide

Οξείδιο του Ψευδαργύρου 500g

33,00 με Φ.Π.Α 330319
Οξείδιο του Ψευδαργύρου 500g Zinc oxide, Zinc white, calamine, philosopher's wool, Chinese white, flowers of zinc ZnO M.W: 81.406 g/mol Cas Number: 1314-13-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zinc-oxide