Προβολή 12 24 36

L-Αλανίνη 98% 25g

18,50 με Φ.Π.Α 330101
L-Αλανίνη 98% (25gr) 2-αμινοπροπανικό οξύ, Alanine, 2-Aminopropanoic acid C3H7NO2 M.W: 89.094 g·mol−1 Cas Number: 56-41-7 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-Alanine

L-Κυστεΐνη 98% 25g

18,50 με Φ.Π.Α 330102
L-Κυστεΐνη 98% 25g 2-αμινο-3-σουλφυδρυλοπροπανοϊκό οξύ, Κυστεΐνη, 2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ, Θειοσερίνη, Cysteine, 2-Amino-3-sulfhydrylpropanoic acid C3H7NO2S M.W: 121.15 g·mol−1 Cas Number: 52-90-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/l-cystine

EDTA Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 100g

18,50 με Φ.Π.Α 330020
EDTA Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 100g, εδετικό οξύ,  EDTA, 100g Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate C10H14N2Na2O8·2H2O M.W: 416.2 g/mol CAS No: 10378-23-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/21917311

Guaiacol 100g

37,20 με Φ.Π.Α 330890
Guaiacol 100g 2-μεθοξυφαινόλη C7H8O2 M.W: 124.14 g/mol CAS Number: 90-05-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/guaiacol

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 98% 250g

20,00 με Φ.Π.Α 330021
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 98% 250g αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ, εδετικό οξύ, edetic acid,  EDTA, 2,2′,2″,2‴-(Ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid, EthyleneDiamineTetraAcetic acid, N,N′-Ethane-1,2-diylbis[N-(carboxymethyl)glycine], Diaminoethane-tetraacetic acid, Edetic acid C10H16N2O8 M.W: 292.244 g·mol−1 CAS No:  60-00-4 http://195.134.76.37/chemicals/chem_EDTA.htm

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 99% 100g

9,99 με Φ.Π.Α 330022
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ 99% 100g αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ, εδετικό οξύ, edetic acid,  EDTA, 2,2′,2″,2‴-(Ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid, EthyleneDiamineTetraAcetic acid, N,N′-Ethane-1,2-diylbis[N-(carboxymethyl)glycine], Diaminoethane-tetraacetic acid, Edetic acid C10H16N2O8 M.W: 292.244 g·mol−1 CAS No:  60-00-4 http://195.134.76.37/chemicals/chem_EDTA.htm

Fehling 1A 1lt Φελίγγειο υγρό 1A

16,74 με Φ.Π.Α 330911
Fehling 1A 1ltFehling 1A 1ltΦελίγγειο υγρό 1AΤο Fehling's A είναι υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού (II), το οποίο είναι βαθύ μπλε.

Fehling 1A 500ml Φελίγγειο υγρό 1A

11,00 με Φ.Π.Α 330909
Fehling 1A 500mLFehling 1A 500mLΦελίγγειο υγρό 1AΤο Fehling's A είναι υδατικό διάλυμα θειικού χαλκού (II), το οποίο είναι βαθύ μπλε.

Folin–Ciocalteu reagent 250ml

60,00 με Φ.Π.Α 330908

Folin–Ciocalteu reagent

αντιδραστήριο Folin–Ciocalteu (FCR) ή το αντιδραστήριο φαινόλης Folin ή αντιδραστήριο Folin–DenisCAS: 12111-13-6

Fehling 2B 1lt Φελίγγειο υγρό 2B

18,35 με Φ.Π.Α 330912
Fehling 2B 1ltFehling 2B 1ltΦελίγγειο υγρό 2BΤο Fehling's B είναι ένα άχρωμο διάλυμα υδατικού τρυγικού νατρίου καλίου (επίσης γνωστό ως άλας Rochelle) που παρασκευάζεται σε ένα ισχυρό αλκάλι, συνήθως με υδροξείδιο του νατρίου. Συνήθως, χρησιμοποιείται το L-τρυγικό άλας. Το σύμπλοκο χαλκού (II) στο διάλυμα Fehling είναι ένας οξειδωτικός παράγοντας και το δραστικό αντιδραστήριο στη δοκιμή.

Fehling 2B 500ml Φελίγγειο υγρό 2B

13,50 με Φ.Π.Α 330910
Fehling 2B 500ml Φελίγγειο υγρό 2BFehling 2B 500mlΦελίγγειο υγρό 2B 500mlΤο Fehling's B είναι ένα άχρωμο διάλυμα υδατικού τρυγικού νατρίου καλίου (επίσης γνωστό ως άλας Rochelle) που παρασκευάζεται σε ένα ισχυρό αλκάλι, συνήθως με υδροξείδιο του νατρίου. Συνήθως, χρησιμοποιείται το L-τρυγικό άλας. Το σύμπλοκο χαλκού (II) στο διάλυμα Fehling είναι ένας οξειδωτικός παράγοντας και το δραστικό αντιδραστήριο στη δοκιμή.

Benedict (100ml) – Διάλυμα Βενεδικτίνης

5,53 με Φ.Π.Α 330905
Διάλυμα Βενεδικτίνης 100mL Benedict's reagent (100ml), benedict's solution, benedict's qualitative solution Για έλεγχο παρουσίας μονοσακχριτών και αναγωγικών σακχάρων στα τρόφιμα Αποτελείται από: ανθρακικό νάτριο, κιτρικό νάτριο και ένυδρο θειικό χαλκό Θετικό Benedict's test: αλλαγή χρώματος απο μπλε σε κόκκινο-καφέ https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict%27s_reagent

Benedict 2.5lt – Διάλυμα Βενεδικτίνης

40,00 με Φ.Π.Α 330907
Benedict 2.5lt - Διάλυμα Βενεδικτίνηςbenedict’s solution, benedict’s qualitative solution Για έλεγχο παρουσίας μονοσακχριτών και αναγωγικών σακχάρων στα τρόφιμα Αποτελείται από: ανθρακικό νάτριο, κιτρικό νάτριο και ένυδρο θειικό χαλκό Θετικό Benedict’s test: αλλαγή χρώματος απο μπλε σε κόκκινο-καφέ https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict%27s_reagent

Αδιπουλοδιχλωρίδιο 25ml

72,91 με Φ.Π.Α 330005
Αδιπουλοδιχλωρίδιο 25ml adipoyl chloride 25mL C6H8Cl2O2 M.W: 183.03 g·mol−1 Cas Number: 111-50-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adipoyl-chloride

Benedict 500ml Διάλυμα Βενεδικτίνης

14,00 με Φ.Π.Α 330906
Διάλυμα Βενεδικτίνης 500mL Benedict's reagent (500ml), benedict's solution, benedict's qualitative solution Για έλεγχο παρουσίας μονοσακχριτών και αναγωγικών σακχάρων στα τρόφιμα Αποτελείται από: ανθρακικό νάτριο, κιτρικό νάτριο και ένυδρο θειικό χαλκό Θετικό Benedict's test: αλλαγή χρώματος απο μπλε σε κόκκινο-καφέ https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict%27s_reagent

Ακεταλδεϋδη 500ml 40%

15,62 με Φ.Π.Α 330025
Ακεταλδεϋδη 500ml 40% αιθανάλη, Acetaldehyde, Ethanal, Acetic aldehyde, Ethyl aldehyde, Acetylaldehyde C2H4O, CH3CHO M.W: 44.053 g·mol−1 Cas Number: 75-07-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetaldehyde

Ακετόνη 1lt

20,00 με Φ.Π.Α 330031
Ακετόνη 1lτ Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Ακετόνη 2.5lt

40,00 με Φ.Π.Α 330032
Ακετόνη 2.5lt Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Ακετόνη 500ml

12,00 με Φ.Π.Α 330030
Ακετόνη 500ml Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Αιθανικός Αιθυλεστέρας 1lt

25,00 με Φ.Π.Α 330033
Αιθανικός Αιθυλεστέρας 1lt Οξικός Αιθυλεστέρας, Ethyl Acetate, Ethyl ethanoate, Acetic ester, Acetic ether, Ethyl ester of acetic acid C4H8O2 M.W: 88.106 g·mol−1 Cas Number: 141-78-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethyl-acetate

Αιθανικός Αιθυλεστέρας 500ml

16,00 με Φ.Π.Α 330042
Αιθανικός Αιθυλεστέρας 500mL Οξικός Αιθυλεστέρας, Ethyl Acetate, Ethyl ethanoate, Acetic ester, Acetic ether, Ethyl ester of acetic acid C4H8O2 M.W: 88.106 g·mol−1 Cas Number: 141-78-6 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethyl-acetate

Άμυλο Διαλυτό 1kg

40,00 με Φ.Π.Α 330035
Άμυλο Διαλυτό 1kg - Starch Soluble 1kg Starch Soluble 1kg | amylum C27H48O20 M.W: 162.14 g/mol Cas Number: 9005-84-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch

Άμυλο Διαλυτό 250g

15,00 με Φ.Π.Α 330034
Άμυλο Διαλυτό 250g - Starch Soluble 250g Starch Soluble 250g | amylum C27H48O20 M.W: 162.14 g/mol Cas Number: 9005-84-9 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Starch

Αραβικό κόμμι 1Kg

65,00 με Φ.Π.Α 330023
Αραβικό κόμμι 1Kg κόμμι ακακίας, Gum arabic, gum sudani, acacia gum, Arabic gum, gum acacia, acacia, Senegal gum, Indian gum, Cas Number: 9000-01-5 https://en.wikipedia.org/wiki/Gum_arabic

Αραβικό κόμμι 500g

25,00 με Φ.Π.Α 330024
Αραβικό κόμμι 500g κόμμι ακακίας, Gum arabic, gum sudani, acacia gum, Arabic gum, gum acacia, acacia, Senegal gum, Indian gum, Cas Number: 9000-01-5 https://en.wikipedia.org/wiki/Gum_arabic

Απόλυτη Αιθανόλη 1lt >99%

34,99 με Φ.Π.Α 330010
Αιθανόλη, Οινόπνευμα 1Lt >99% denatured (μετουσιωμένη) Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Μεθανόλη 1lt 99.8%

16,00 με Φ.Π.Α 330234
Μεθανόλη 1lt 99.8% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol

Μεθανόλη 500ml >99.5%

9,00 με Φ.Π.Α 330237
Μεθανόλη 500ml >99.5% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol

Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy

6,00 με Φ.Π.Α 330008
Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Αιθανόλη 70% 1L

18,00 με Φ.Π.Α 330001
Αιθανόλη 70% 1L Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Αιθανόλη 95% 1L Denatured

20,00 με Φ.Π.Α 330016
Αιθανόλη 95% 1L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol