Προβολή 12 24 36

Απόλυτη Αιθανόλη 1lt >99%

28,22 34,99 με ΦΠΑ 330010
Αιθανόλη, Οινόπνευμα 1Lt >99% Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Μεθανόλη 1lt 99.8%

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330234
Μεθανόλη 1lt 99.8% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol
Προσθήκη στο καλάθι

Μεθανόλη 500ml >99.5%

7,26 9,00 με ΦΠΑ 330237
Μεθανόλη 500ml >99.5% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy

4,84 6,00 με ΦΠΑ 330008
Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 70% 1L

14,52 18,00 με ΦΠΑ 330001
Αιθανόλη 70% 1L Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 95% 1L Denatured

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330016
Αιθανόλη 95% 1L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured

28,22 34,99 με ΦΠΑ 330017
Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99%

52,42 65,00 με ΦΠΑ 330011
Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99% Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol
Προσθήκη στο καλάθι

tert Βουτανόλη 500ml

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330077
tert Βουτανόλη 500ml tert-Butyl alcohol, tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropan-2-ol Molecular Formula: C4H10O or (CH3)3COH Molecular Weight: 74.12 g/mol CAS: 75-65-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tert-butanol
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -1 2,5lt

45,16 56,00 με ΦΠΑ 330076
Βουτανόλη -1 2.5lt Βουτυρική αλκοόλη, 1-υδροξυβουτάνιο, 1-οξαπεντάνιο, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 71-36-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5%

40,32 50,00 με ΦΠΑ 330078
Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5% Butan-2-ol, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol, 2-Butyl alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-92-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Butanol
Προσθήκη στο καλάθι

ΙσοΒουτανόλη 1lt

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330187
ΙσοΒουτανόλη 1lt 99% Isobutanol, isobutyl alcohol, 2-Methylpropan-1-ol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-83-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isobutanol
Προσθήκη στο καλάθι

1-Βρωμοβουτάνιο 1lt

79,84 99,00 με ΦΠΑ 330073
1-Βρωμοβουτάνιο 1lt 1-Bromobutane , 1-βουτυλοβρωμίδιο, Butyl bromide, Bromobutane CAS Number: 109-65-9 Chemical formula: C4H9Br Molar mass: 137.020 g·mol−1 Appearance: Colourless liquid Density: 1.2676 g mL−1 Melting point: >−112.5 °C; −170.4 °F; 160.7 K Boiling point: 101.4 to 102.9 °C; 214.4 to 217.1 °F; 374.5 to 376.0 K https://el.wikipedia.org/wiki/1-Βρωμοβουτάνιο
Προσθήκη στο καλάθι

1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 1lt

38,71 48,00 με ΦΠΑ 330339
1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 1lt Pentan-1-ol C5H12O Molecular weight: 88.150 g·mol−1 Cas Number: 71-41-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Pentanol
Προσθήκη στο καλάθι

1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 500ml

22,58 28,00 με ΦΠΑ 330338
1-Πεντανόλη (Αμυλική Αλκοόλη) 500ml Pentan-1-ol C5H12O Molecular weight: 88.150 g·mol−1 Cas Number: 71-41-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Pentanol
Προσθήκη στο καλάθι

Βουτανόλη -1 500ml

11,29 14,00 με ΦΠΑ 330075
Βουτανόλη -1 500ml Βουτυρική αλκοόλη, 1-υδροξυβουτάνιο, 1-οξαπεντάνιο, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 71-36-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263
Προσθήκη στο καλάθι

Ίσο- Αμυλική Αλκοόλη 500ml

16,13 20,00 με ΦΠΑ 330188
Ίσο- Αμυλική Αλκοόλη 500ml ισοπεντυλική αλκοόλη, 3-Methylbutan-1-ol, Isoamyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isopentyl alcohol, Isopentanol, Isobutylcarbinol, Methyl 3 Boutanol 1 C5H12O Molecular weight: 88.148 g/mol Cas Number: 123-51-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isoamyl-alcohol
Προσθήκη στο καλάθι

Luria Bertani Broth, Lennox 100g

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330091
Luria Bertani Broth, Lennox 100g Οι συνθέσεις γενικά διαφέρουν στην ποσότητα χλωριούχου νατρίου, παρέχοντας έτσι την επιλογή των κατάλληλων οσμωτικών συνθηκών για το συγκεκριμένο βακτηριακό στέλεχος και τις επιθυμητές συνθήκες καλλιέργειας. Τα σκευάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, Lennox και Luria, είναι ιδανικά για καλλιέργειες που απαιτούν ευαίσθητα στο αλάτι αντιβιοτικά.
  • LB-Miller (10 g/L NaCl)
  • LB-Lennox (5 g/L NaCl)
  • LB-Luria (0.5 g/L NaCl)
https://schaechter.asmblog.org/schaechter/2009/11/the-limitations-of-lb-medium.html  
Προσθήκη στο καλάθι

Αιθυλενοδιαμίνη 1lt 99%

50,00 62,00 με ΦΠΑ 330038
Αιθυλενοδιαμίνη 1lt 99% Ethylenediamine 1lt 99%, Ethane-1,2-diamine, Edamine, 1,2-Diaminoethane, 'en' when a ligand C2H8N2 M.W: 60.100 g·mol−1 CAS Registry Number: 107-15-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-Ethanediol
Προσθήκη στο καλάθι

Γλυκερόλη 99.5% 1Lt

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330087
Γλυκερόλη 99.5% 1Lt γλυκερίνη, προπανοτριόλη, Propane-1,2,3-triol, glycerol, Glycerin, Glycerine, Propanetriol, 1,2,3-Trihydroxypropane, 1,2,3-Propanetriol C3H8O3 M.W: 92.094 g·mol−1 CAS Registry Number: 56-81-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol
Προσθήκη στο καλάθι

Γλυκερόλη 99.5% 500ml

12,10 15,00 με ΦΠΑ 330088
Γλυκερόλη 99.5% 500ml γλυκερίνη, προπανοτριόλη, Propane-1,2,3-triol, glycerol, Glycerin, Glycerine, Propanetriol, 1,2,3-Trihydroxypropane, 1,2,3-Propanetriol C3H8O3 M.W: 92.094 g·mol−1 CAS Registry Number: 56-81-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol
Προσθήκη στο καλάθι

Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt

20,16 25,00 με ΦΠΑ 330345
Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt Polyethylene glycol, polyglycol, πολυγλυκόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη C2nH4n+2On+1, n = 8.2 to 9.1 M.W: 380-420 g/mol CAS Registry Number: 25322-68-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-Ethanediol
Προσθήκη στο καλάθι

Μεθανόλη 500ml 99.5% για HPLC

9,68 12,00 με ΦΠΑ 330226
Μεθανόλη 500ml 99.5% για HPLC Μεθανόλη, Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο, Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane MeOH 1lt = 0.792kg CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 Cas Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανόλη-1 500ml

12,90 16,00 με ΦΠΑ 330350
Προπανόλη-1 500ml | 1-προπανόλη CAS Number: 71-23-8 M.W.: 60.096 g·mol−1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1031
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανόλη-2 (2.5lt) – Ισοπροπυλική αλκοόλη

48,39 60,00 με ΦΠΑ 330351
Προπανόλη-2 2,5Lt Ισοπροπυλική αλκοόλη 98% 2-προπανόλη, Ισοπροπανόλη, Ισοπροπυλική αλκοόλη, 2-υδροξυπροπάνιο, Διμεθυλοκαρβινόλη Propan-2-ol, 2-Propanol, Isopropanol, Rubbing alcohol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol, iPrOH, i-PrOH, IpOH, Dimethyl carbinol, IPA C3H8O M.W: 60.096 g·mol−1 Cas Number: 67-63-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isopropyl-alcohol
Προσθήκη στο καλάθι

Προπανόλη-2 500ml Ισοπροπυλική αλκοόλη

9,54 11,83 με ΦΠΑ 330352
Προπανόλη-2 500ml Ισοπροπυλική αλκοόλη 99.5% 2-προπανόλη, Ισοπροπανόλη, Ισοπροπυλική αλκοόλη, 2-υδροξυπροπάνιο, Διμεθυλοκαρβινόλη Propan-2-ol, 2-Propanol, Isopropanol, Rubbing alcohol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol, iPrOH, i-PrOH, IpOH, Dimethyl carbinol, IPA C3H8O M.W: 60.096 g·mol−1 Cas Number:67-63-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isopropyl-alcohol
Προσθήκη στο καλάθι