Κινητικότητα

Η συνεχής κίνηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα και βασική ανάγκη του μικρού παιδιού. Καλλιεργώντας την έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητά του με τη χρήση του κατάλληλου υλικού επιτυγχάνεται και η ομαλή ανάπτυξη αλλά και η καλή υγεία.

Η προσχολική και πρωτο-σχολική εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εξελίξουν την ολική τους κινητικότητα και να προάγουν τη σωματική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού και των αναπτυξιακά κατάλληλων παιχνιδιών είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο το παιδί θα συμμετέχει με χαρά σε ομαδικές ή και ατομικές δραστηριότητες.

Αδρή Κινητικότητα (92)

Λεπτή Κινητικότητα (126)