Φυσικές Επιστήμες: Η Διερευνητική Μάθηση παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση!
Εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης για την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας.

Τα παιδιά συνεχώς παρατηρούν το περιβάλλον τους, πειραματίζονται, εξερευνούν και παίζουν, αλλά και αρχίζουν να σκέφτονται σαν μικροί επιστήμονες!

Φυσικές Επιστήμες

Βιολογία - Αγωγή Υγείας (Προσχολικά) (28)

Δυνάμεις - Κίνηση (Προσχολικά) (7)

Ζώα - Φυτά (Προσχολικά) (31)

Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός (Προσχολικά) (40)

Θερμότητα (Προσχολικά) (6)

Οικολογία - Αστρονομία (Προσχολικά) (30)

Ανακαλύπτω (Προσχολικά) (31)

Φως - Χρώματα - Ήχος (Προσχολικά) (48)

Χρόνος - Μετρήσεις (Προσχολικά) (31)