Προβολή 12 24 36

Συσκευή Κάθετης Ηλεκτροφόρησης 100x100mm

744,00 με Φ.Π.Α 333203

Η Συσκευή Ηλεκτροφόρησης απαιτεί για τη λειτουργία της το >>Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης<<

Συσκευασία Αναλωσίμων για Ηλεκτροφόρηση 2%

45,00 με Φ.Π.Α 333205
Συσκευασία Αναλωσίμων για Ηλεκτροφόρηση 2% Συσκευασία Αναλωσίμων για Ηλεκτροφόρηση 2% Αυτή η χρωστική DNA είναι ασφαλής. Κάνει το DNA να

Συσκευή Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης 48x75mm

274,00 με Φ.Π.Α 333201

Η Συσκευή Ηλεκτροφόρησης απαιτεί για τη λειτουργία της το >>Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης<<

Συσκευή Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης 78x100mm

496,00 με Φ.Π.Α 333202

Η Συσκευή Ηλεκτροφόρησης απαιτεί για τη λειτουργία της το >>Τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης<<