Πάγιος Εργαστηριακός Εξοπλισμός για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και για κάθε εργαστηριακή ανάγκη.</h2

Αναλώσιμα (Εργαστηριακά) (82)

Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστηρίου) (76)

Πλαστικά (63)

Πορσελάνες – Κεραμικά (8)

Υαλικά (96)