Διαλύτες

Βλέπετε 1–36 από 63 αποτελέσματα

Προβολή 12 24 36

Ακετόνη 1lt

20,00 με Φ.Π.Α 330031
Ακετόνη 1lτ Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Ακετόνη 2.5lt

40,00 με Φ.Π.Α 330032
Ακετόνη 2.5lt Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Ακετόνη 500ml

12,00 με Φ.Π.Α 330030
Ακετόνη 500ml Προπανόνη, β-κετοπροπάνιο, 2-οξοπροπάνιο, Διμεθυλοκετόνη, Διμεθυλοφορμαλδεΰδη, Acetone, Propan-2-one, Dimethyl ketone, Dimethyl carbonyl, β-Ketopropane, Propanone, 2-Propanone, Dimethyl formaldehyde, Pyroacetic spirit (archaic), Ketone propane C3H6O M.W: 58.080 g·mol−1 Cas Number: 67-64-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone

Απόλυτη Αιθανόλη 1lt >99%

34,99 με Φ.Π.Α 330010
Αιθανόλη, Οινόπνευμα 1Lt >99% denatured (μετουσιωμένη) Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Μεθανόλη 1lt 99.8%

16,00 με Φ.Π.Α 330234
Μεθανόλη 1lt 99.8% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol

Μεθανόλη 500ml >99.5%

9,00 με Φ.Π.Α 330237
Μεθανόλη 500ml >99.5% Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane, MeOH, Methyl alcohol, Methyl hydroxide, Methylic alcohol CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 CAS Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol

Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy

6,00 με Φ.Π.Α 330008
Αιθανόλη 100mL για UV Spectroscopy Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Αιθανόλη 70% 1L

18,00 με Φ.Π.Α 330001
Αιθανόλη 70% 1L Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Αιθανόλη 95% 1L Denatured

20,00 με Φ.Π.Α 330016
Αιθανόλη 95% 1L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured

34,99 με Φ.Π.Α 330017
Αιθανόλη 95% 2.5L Denatured Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99%

65,00 με Φ.Π.Α 330011
Απόλυτη Αιθανόλη 2.5lt >99% Denatured (Μετουσιωμήνη) Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Απόλυτη Αιθανόλη 5lt 99.9%

115,00 με Φ.Π.Α 330011-5lt
Απόλυτη Αιθανόλη 5lt >99.9% για εργαστηριακή χρήση Αιθυλική Αλκοόλη, Αιθυλική αλκοόλη, Οινόπνευμα, Υδροξυαιθάνιο, Μεθυλοκαρβινόλη<br 1-Οξαπροπάνιο, Αιθυλυδρίτης , Αιθυλυδροξύλιο, Ethanol, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethylic alcohol , EtOH C2H6O M.W: 46.069 g·mol−1 CAS Number: 64-17-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol

Βενζοϊκό Νάτριο 99% 250g

18,50 με Φ.Π.Α 330071
Βενζοϊκό Νάτριο, Sodium benzoate, sodium salt C7H5NaO2 Μοριακό βάρος: 144.105 g·mol−1 Cas Number: 532-32-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/517055  

Βενζόλιο 500ml

12,40 με Φ.Π.Α 330065
Βενζόλιο, Βενζένιο, Κυκλοεξατριένιο, Benzene, Benzol, Cyclohexa-1,3,5-triene, 1,3,5-Cyclohexatriene C6H6 Μοριακό βάρος: 78.114 g·mol−1 Cas Number: 71-43-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benzene

tert Βουτανόλη 1lt

28,00 με Φ.Π.Α 330077
tert Βουτανόλη 1lt tert-Butyl alcohol, tert-Butanol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropan-2-ol Molecular Formula: C4H10O or (CH3)3COH Molecular Weight: 74.12 g/mol CAS: 75-65-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/tert-butanol

Βουτανόλη -1 2,5lt

56,00 με Φ.Π.Α 330076
Βουτανόλη -1 2.5lt Βουτυρική αλκοόλη, 1-υδροξυβουτάνιο, 1-οξαπεντάνιο, Butan-1-ol, Butalcohol, Butanol, 1-Butanol, Butyl alcohol, Butyl hydrate, Butylic alcohol, Butyralcohol, Butyric alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 71-36-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/263

Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5%

50,00 με Φ.Π.Α 330078
Βουτανόλη -2 2,5lt 99.5% Butan-2-ol, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol, 2-Butyl alcohol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-92-2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Butanol

ΙσοΒουτανόλη 1lt

25,00 με Φ.Π.Α 330187
ΙσοΒουτανόλη 1lt 99% Isobutanol, isobutyl alcohol, 2-Methylpropan-1-ol C4H10O Molecular weight: 74.123 g·mol−1 Cas Number: 78-83-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isobutanol

Φορμαλδεΰδη 2.5lt 36%

34,00 με Φ.Π.Α 330481
Φορμαλδεΰδη 2.5lt 36% | Φορμόλη formaldehyde, formalin, methanal, Paraformaldehyde, formol CH2O or H2CO Molecular weight: 30.026 g·mol−1 Cas Number: 50-00-0 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Formaldehyde

Luria Bertani Broth, Lennox 100g

15,00 με Φ.Π.Α 330091
Luria Bertani Broth, Lennox 100gΟι συνθέσεις γενικά διαφέρουν στην ποσότητα χλωριούχου νατρίου, παρέχοντας έτσι την επιλογή των κατάλληλων οσμωτικών συνθηκών για το συγκεκριμένο βακτηριακό στέλεχος και τις επιθυμητές συνθήκες καλλιέργειας. Τα σκευάσματα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, Lennox και Luria, είναι ιδανικά για καλλιέργειες που απαιτούν ευαίσθητα στο αλάτι αντιβιοτικά.
  • LB-Miller (10 g/L NaCl)
  • LB-Lennox (5 g/L NaCl)
  • LB-Luria (0.5 g/L NaCl)
https://schaechter.asmblog.org/schaechter/2009/11/the-limitations-of-lb-medium.html 

Αιθυλενοδιαμίνη 1lt 99%

62,00 με Φ.Π.Α 330038
Αιθυλενοδιαμίνη 1lt 99%Ethylenediamine 1lt 99%, Ethane-1,2-diamine, Edamine, 1,2-Diaminoethane, 'en' when a ligandC2H8N2 M.W: 60.100 g·mol−1 CAS Registry Number: 107-15-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-Ethanediol

Γλυκερόλη 99.5% 1Lt

25,00 με Φ.Π.Α 330087
Γλυκερόλη 99.5% 1Lt γλυκερίνη, προπανοτριόλη, Propane-1,2,3-triol, glycerol, Glycerin, Glycerine, Propanetriol, 1,2,3-Trihydroxypropane, 1,2,3-Propanetriol C3H8O3 M.W: 92.094 g·mol−1 CAS Registry Number: 56-81-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol

Γλυκερόλη 99.5% 500ml

15,00 με Φ.Π.Α 330088
Γλυκερόλη 99.5% 500ml γλυκερίνη, προπανοτριόλη, Propane-1,2,3-triol, glycerol, Glycerin, Glycerine, Propanetriol, 1,2,3-Trihydroxypropane, 1,2,3-Propanetriol C3H8O3 M.W: 92.094 g·mol−1 CAS Registry Number: 56-81-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glycerol

Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt

25,00 με Φ.Π.Α 330345
Πολυ(αιθυλενογλυκόλη) PEG400 1Lt Polyethylene glycol, polyglycol, πολυγλυκόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη C2nH4n+2On+1, n = 8.2 to 9.1 M.W: 380-420 g/mol CAS Registry Number: 25322-68-3 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_2-Ethanediol

Μεθυλο-Τετρα-Βουτυλ-Αιθέρας (MTBE) 2.5lt

80,00 με Φ.Π.Α 330238
Mεθυλο-Tετρα-Bουτυλ-Aιθέρας (MTBE) (2.5lt) 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tertiary-butyl ether; Methyl tert-butyl ether; Methyl t-butyl ether; MTBE; tert-Butyl methyl ether; tBME; tert-BuOMe C5H12O M.W: 88.150 g·mol−1 Cas Number: 1634-04-4 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyl-tert-butyl-ether

Μεθανόλη 500ml 99.5% για HPLC

12,00 με Φ.Π.Α 330226
Μεθανόλη 500ml 99.5% για HPLC Μεθανόλη, Μεθυλική αλκοόλη, Ξυλόπνευμα, Υδροξυμεθάνιο, Καρβινόλη, Οξαιθάνιο, Methanol, Carbinol, Columbian spirits, Hydroxymethane MeOH 1lt = 0.792kg CH3OH M.W: 32.04 g mol−1 Cas Number: 67-56-1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methanol

Πεντάνιο 1lt 95%

49,50 με Φ.Π.Α 330336
Πεντάνιο 1lt 95% C5H12  ή  CH3(CH2)3CH ή  CH3[CH2]3CH3 M.W. : 72.15 CAS Number: 109-66-0

Πεντάνιο 500ml 95%

34,00 με Φ.Π.Α 330332
Πεντάνιο 500ml 95% C5H12  ή  CH3(CH2)3CH ή  CH3[CH2]3CH3 M.W. : 72.15 CAS Number : 109-66-0

Διαιθυλαιθέρας 500ml

37,08 με Φ.Π.Α 330015
Διαιθυλαιθέρας 500ml 95.5% C4H10O  ή  (C2H5)2O  ή  C2H5OC2H5 M.W. : 74.14

Πετρελαϊκός Αιθέρας 40-60 1lt

25,00 με Φ.Π.Α 330328
Πετρελαϊκός Αιθέρας 40-60 1ltSynonym: Petrol G H: 225-304-336-411-EUH066 / D: 210-243-273-280-301+331-304+340-309+310 CAS: 064742-49-0 Recommended protection: Glasses, gloves, jacket, mask, hoodhttps://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_ether 

Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 2,5L

90,00 με Φ.Π.Α 330018
Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 2,5L αιθανονιτρίλιο, ακετονιτρίλι, μεθυλοκυανίδιο, κυανομεθάνιο, 1-αζαπροπίνιο, Acetonitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane C2H3N M.W: 41.053 g·mol−1 Cas Number: 75-05-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetonitrile

Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 500mL

28,00 με Φ.Π.Α 330012
Ακετονιτρίλιο για HPLC 99% 500mL αιθανονιτρίλιο, ακετονιτρίλι, μεθυλοκυανίδιο, κυανομεθάνιο, 1-αζαπροπίνιο, Acetonitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane C2H3N M.W: 41.053 g·mol−1 Cas Number: 75-05-8 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetonitrile

Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 1lt

80,00 με Φ.Π.Α 330103
Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) 99,5% 1lt Dimethyl Sulfoxide, Methylsulfinylmethane, Methyl sulfoxide C2H6OS M.W: 78.13 g·mol−1 Cas Number: 67-68-5 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dimethyl-sulfoxide

Διμεθυλοφορμαμίδιο 99,5% 1lt

50,00 με Φ.Π.Α 330110
Διμεθυλοφορμαμίδιο 99,5% 1ltDimethylformamide N,N-Dimethylmethanamide C3H7NO M.W: 73.095 g·mol−1 Cas Number: 68-12-2https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6228  

Διμεθυλοφορμαμίδιο 99% 500ml

20,00 με Φ.Π.Α 330109
Διμεθυλοφορμαμίδιο 99% 500mlDimethylformamide N,N-Dimethylmethanamide C3H7NO M.W: 73.095 g·mol−1 Cas Number: 68-12-2https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6228