Εκπαιδευτικά Πακέτα Φυσικών Επιστημών Δημοτικού

Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν έναν βασικό τομέα της εκπαίδευσης όπου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τον κόσμο εξερευνώντας το περιβάλλον γύρω τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συσκευές στην καθημερινή ζωή, πώς συμπεριφέρονται τα ζώα, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς λειτουργεί το σώμα μας και πολλά άλλα.

Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να τις χειριστούν και να τις επεξεργαστούν με άνεση, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουν δημιουργικά, να κατασκευάσουν πράγματα, να πειραματιστούν με απλά υλικά, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο ώστε να εξοικειωθούν και να αποβάλλουν τυχόν φόβους και να μάθουν βιωματικά.

Με την σκέψη μας στο δάσκαλο, τον μαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει και ακολουθώντας το πνεύμα των βιβλίων των “φυσικών” της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού έχουμε δημιουργήσει και σας προτείνουμε εκπαιδευτικά πακέτα που καλύπτουν όλη την ύλη των φυσικών επιστημών με υλικά για όλους τους μαθητές της τάξης.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν υλικά για 6 ομάδες μαθητών, ώστε τα πειράματα να μπορούν να πραγματοποιηθούν από όλους τους μαθητές μιας τάξης. Επιπλέον περιλαμβάνουν υλικά για χρήση από τον δάσκαλο σε όσα παραδείγματα χρειάζεται να γίνει επίδειξη. Είναι σχεδιασμένα με προσεκτική επιλογή των υλικών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των βιβλίων και να βοηθούν στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση των πειραμάτων και εργασιών.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

Ενέργεια και Θερμότητα (για Ε’ και ΣΤ’)
Ηλεκτρισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός (για Ε’ και ΣΤ’)
Φως και Ήχος (για Ε’ και ΣΤ’)
Μηχανική (για Ε’)
Χημεία (για Ε’ και ΣΤ’)
Ανθρώπινα Συστήματα (για ΣΤ’)
Πεπτικό Σύστημα (για Ε’)
Υλικά Σώματα (για Ε’)
Φυτά Ζώα Οικοσυστήματα (για Ε’ και ΣΤ’)

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά πακέτα είναι σημαντικά και απόλυτα προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία και το ωράριο της τάξης.

Έχετε συγκεντρωμένα όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε.
Δουλεύουν όλοι οι μαθητές της τάξης με βάση τα τετράδια εργασιών
Κάθε κουτι καλύπτει πλήρως τη θεματική ενότητα που περιγράφεται
Δεν χρειάζεται ειδικός χώρος (εργαστήριο) αφού τα πειράματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη
Είναι πρακτικά στη μεταφορά και στην αποθήκευση

Σχετικά Εκπαιδευτικά Πακέτα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο Τάξης

125,40 155,50 με ΦΠΑ 900601

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο Τάξης

100,00 124,00 με ΦΠΑ 900602

ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο Τάξης

135,40 167,90 με ΦΠΑ 900603

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο Τάξης

121,40 150,54 με ΦΠΑ 900604

ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο Τάξης

135,40 167,90 με ΦΠΑ 900605

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

135,40 167,90 με ΦΠΑ 900606

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πακέτο Τάξης

121,40 150,54 με ΦΠΑ 900607

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

100,00 124,00 με ΦΠΑ 900608

ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

135,40 167,90 με ΦΠΑ 900609