Εκπαιδευτικά Πακέτα Φυσικών Επιστημών Δημοτικού

Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν έναν βασικό τομέα της εκπαίδευσης όπου οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τον κόσμο εξερευνώντας το περιβάλλον γύρω τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συσκευές στην καθημερινή ζωή, πώς συμπεριφέρονται τα ζώα, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς λειτουργεί το σώμα μας και πολλά άλλα. Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να τις χειριστούν και να τις επεξεργαστούν με άνεση, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουν δημιουργικά, να κατασκευάσουν πράγματα, να πειραματιστούν με απλά υλικά, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο ώστε να εξοικειωθούν και να αποβάλλουν τυχόν φόβους και να μάθουν βιωματικά. Με την σκέψη μας στο δάσκαλο, τον μαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει και ακολουθώντας το πνεύμα των βιβλίων των “φυσικών” της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού έχουμε δημιουργήσει και σας προτείνουμε εκπαιδευτικά πακέτα που καλύπτουν όλη την ύλη των φυσικών επιστημών με υλικά για όλους τους μαθητές της τάξης. Τα εκπαιδευτικά πακέτα περιλαμβάνουν υλικά για 6 ομάδες μαθητών, ώστε τα πειράματα να μπορούν να πραγματοποιηθούν από όλους τους μαθητές μιας τάξης. Επιπλέον περιλαμβάνουν υλικά για χρήση από τον δάσκαλο σε όσα παραδείγματα χρειάζεται να γίνει επίδειξη. Είναι σχεδιασμένα με προσεκτική επιλογή των υλικών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των βιβλίων και να βοηθούν στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση των πειραμάτων και εργασιών.


Τα εκπαιδευτικά πακέτα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

• Ενέργεια και θερμότητα (για Ε’ και ΣΤ’)

• Ηλεκτρισμός και ηλεκτρομαγνητισμός (για Ε’ και ΣΤ’)

• Φως και ήχος (για Ε’ και ΣΤ’)

• Μηχανική (για Ε’)

• Χημεία (για Ε’ και ΣΤ’)

• Ανθρώπινα συστήματα (για ΣΤ’)

• Πεπτικό σύστημα (για Ε’)

• Υλικά σώματα (για Ε’)

• Φυτά – Ζώα – Οικοσυστήματα (για ΣΤ’)


Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά πακέτα είναι σημαντικά και απόλυτα προσαρμοσμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία και το ωράριο της τάξης.

• Έχετε συγκεντρωμένα όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε.

• Δουλεύουν όλοι οι μαθητές της τάξης με βάση τα τετράδια εργασιών.

• Κάθε κουτί καλύπτει πλήρως την θεματική ενότητα που περιγράφεται.

• Δεν χρειάζεται ειδικός χώρος (εργαστήριο) αφού τα πειράματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη.

• Είναι πρακτικά στην μεταφορά και στην αποθήκευση.

Σχετικά Εκπαιδευτικά Υλικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Πακέτο Τάξης ,

To Πακέτο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

125,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900601
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Πακέτο Τάξης ,

To Πακέτο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

100,00 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900602
ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο Τάξης

135,40 πλέον ΦΠΑ

ΦΩΣ ΗΧΟΣ Πακέτο Τάξης

To Πακέτο ΦΩΣ ΗΧΟΣ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900603
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο Τάξης

121,40 πλέον ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Πακέτο Τάξης ,

To Πακέτο ΜΗΧΑΝΙΚΗ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

121,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900604
ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο Τάξης

135,40 πλέον ΦΠΑ

ΧΗΜΕΙΑ Πακέτο Τάξης

To Πακέτο ΧΗΜΕΙΑ αφορά Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900605
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

To Πακέτο ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900606
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πακέτο Τάξης

To Πακέτο ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

121,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900607
ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης

To Πακέτο ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ αφορά την Ε’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

100,00 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900608
ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πακέτο Τάξης , ,

To Πακέτο ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αφορά την ΣΤ’ Δημοτικού.
Περιέχει όλα τα απαιραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των πειραμάτων από 6 ομάδες τεσσάρων παιδιών (όλη η τάξη).

Learn More

135,40 πλέον ΦΠΑ

  • Availability: in stock
900609

Register