Εκπαιδευτική πρόταση για την Προσχολική Εκπαίδευση - Διερευνητική Μάθηση

Στόχος του νηπιαγωγείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η νηπιαγωγός δημιουργεί κατάλληλες διδακτικές καταστάσεις που να ευνοούν τη νοητική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου. Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στη διδακτική διαδικασία, αφού μέσα από την κατανόηση βασικών εννοιών τα παιδιά μπορούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Ο/Η νηπιαγωγός δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, θέτοντας κατάλληλα ερωτήματα, δίνοντας στα παιδιά σωστά ερεθίσματα και χρησιμοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να τα βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η σωματική ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντική, γι’ αυτό δίνεται έμφαση τόσο στην ανάπτυξη της λεπτής όσο και της αδρής κινητικότητας. Τα παιδιά μέσα από την εμπλοκή τους σε κινητικές δραστηριότητες όχι μόνο αναπτύσσονται σωματικά κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους, τις δυνατότητες τους, κοινωνικοποιούνται, κατακτούν τη γνώση με όλες τους τις αισθήσεις. Οι κινητικές δραστηριότητες είναι οι αγαπημένες των παιδιών αφού εκ φύσεως έχουν τόση ενέργεια και «περιέργεια» για τον κόσμο που τα περιβάλλει που μέσα από αυτές βρίσκουν δίοδο εκτόνωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε κάθε είδους δραστηριότητα πρέπει να είναι κατάλληλο, ποιοτικό και να βοηθάει στην επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά ο/η νηπιαγωγός. Επίσης θα πρέπει να είναι ελκυστικό για τα παιδιά, είτε για να συμμετέχουν με περισσότερη ευχαρίστηση στις δραστηριότητες είτε για να επιλέγουν να παίζουν με αυτό την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού.

Και επειδή τα νήπια μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, κάντε τη γνώση παιχνίδι με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική & στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

Δείτε όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τη πρωτοβάθμια.

BeeBot

Original price was: €121,11.Η τρέχουσα τιμή είναι: €93,00. με Φ.Π.Α 444444

Εκπαιδευτικά εργαλεία μάθησης για την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας.

Δείτε όλα τα προϊόντα για τις Φυσικές Επιστήμες

Μαθηματικά στη προσχολική ηλικία σημαίνει γερές βάσεις της μαθηματικής σκέψης.

Δείτε όλα τα προϊόντα για τα Μαθηματικά

Η σωματική έκφραση είναι ζωτικής σημασίας για την σωματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών από τη προσχολική ηλικία.

Δείτε όλα τα προϊόντα για Αδρή Κινητικότητα και για Λεπτή Κινητικότητα

Αδρή κινητικότητα

Λεπτή κινητικότητα

Μέσα από τη δημιουργία ευφάνταστων κατασκευών τα παιδιά «κατασκευάζουν» και κατανοούν καλύτερα τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Δείτε όλα τα προϊόντα της για τη κατηγορία Δημιουργική Απασχόληση