Το LEGO® Education SPIKE™ Prime διαθέσιμο για προπαραγγελία με ειδική έκπτωση!

LEGO Education SPIKE Prime - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO® Education SPIKE™ Prime είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική λύση STEAM για τις ηλικίες 10-15 ετών. Συνδυάζει δομικά στοιχεία LEGO, γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στο Scratch και ένα προγραμματιζόμενο multi-port Hub για να βοηθήσει έναν αρχάριο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

Όλα αρχίζουν με το Hub

Το LEGO® Education SPIKE™ Prime συνδυάζει δομικά στοιχεία LEGO®, ένα multi-port Hub, γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στο Scratch και εύκολα εισαγωγικά μαθήματα STEAM που βοηθούν τους μαθητές όλων των βαθμίδων να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη.

LEGO Education SPIKE Prime - Διερευνητική Μάθηση

Μια πρώτη ματιά

Περιεχόμενο πακέτου

Δείτε πώς συγκλίνει με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Χρησιμοποιήστε εύκολα εισαγωγικά σχέδια μαθήματος

LEGO Education SPIKE Prime - Διερευνητική Μάθηση

Δεν είναι ποτέ νωρίς για να βοηθήσετε τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες STEAM.

Η LEGO® Education προσφέρει μια σειρά από hands-on λύσεις STEAM με πρότυπα μαθήματα σχεδιασμένα για να πυροδοτούν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη σε μαθητές όλων των ηλικιών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και όλων των επιπέδων απόκτησης δεξιοτήτων.

LEGO Education SPIKE Prime - Διερευνητική Μάθηση

Λύσεις LEGO Education για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα