Η σειρά PlanetX αποτελείται από αισθητήρες (sensors) και modules, κατάλληλα για σύνδεση μέσω καλωδίου RJ11 στο Nezha Breakout board.

PlanetX

RJ11 connection diagram

Simplify the hardware connections to make the teaching much easier in classroom environments.
PlanetX

Compatible to Fischertechnik

PlanetX Sensors and Modules are compatible with Fischertechnik adapters and can be used with Fischertechnik constructions.
PlanetX

Compatible to bricks

Compatible with the salient points and brick plugs, it is possible to create new projects with your ideas.
PlanetX

Color recognition system

A Special Color recognition system identifies the ports of digital, analog, and IIC with the colored labels

Προβολή όλων των 30 αποτελεσμάτων

Προβολή 12 24 36

PlanetX Laser

6,99 με Φ.Π.Α 705013
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Light

9,50 με Φ.Π.Α 705001
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Motor Fan

9,90 με Φ.Π.Α 705014
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX MP3

23,50 με Φ.Π.Α 705038
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX NeoPixel 8

12,00 με Φ.Π.Α 705015
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Noise

9,50 με Φ.Π.Α 705003
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX PIR

9,50 με Φ.Π.Α 705002
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX PM2.5

54,99 με Φ.Π.Α 705028
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX RFID

34,00 με Φ.Π.Α 705047
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX MQ2 Sensor

16,00 με Φ.Π.Α 705031
Ο αισθητήρας PlanetX MQ2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση καπνού, όσο μεγαλύτερος είναι ο καπνός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της τάσης.
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX MQ3 Sensor

16,00 με Φ.Π.Α 705032
Ο αισθητήρας PlanetX MQ3 είναι ένας απαραίτητος αισθητήρας για την ανίχνευση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Όταν ο αισθητήρας PlanetX MQ3 ανιχνεύσει ατμούς αλκοόλης, η τάση του αισθητήρα θα αυξηθεί.
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX RTC

9,90 με Φ.Π.Α 705034
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Segment

14,00 με Φ.Π.Α 705026
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Soil Moisture

9,50 με Φ.Π.Α 705005
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Trimpot

6,00 με Φ.Π.Α 705018
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Ultrasonic Sensor

23,00 με Φ.Π.Α 705007
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX UV Sensor

16,00 με Φ.Π.Α 705021
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Water level

9,50 με Φ.Π.Α 705023
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX WiFi

14,00 με Φ.Π.Α 705036
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetΧ OLED Module

14,00 με Φ.Π.Α 705016
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetΧ Tracking Sensor

9,90 με Φ.Π.Α 705019
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX 8×16 Matrix

16,00 με Φ.Π.Α 705029
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Button

9,90 με Φ.Π.Α 705017
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Colour

14,00 με Φ.Π.Α 705006
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Crash Sensor

5,90 με Φ.Π.Α 705008
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX DHT11

9,50 με Φ.Π.Α 705004
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Dust Sensor

23,50 με Φ.Π.Α 705027
Προσθήκη στο καλάθι

PlanetX Gesture

23,50 με Φ.Π.Α 705020
Προσθήκη στο καλάθι

Smart AI Lens kit

90,00 με Φ.Π.Α 705045
Προσθήκη στο καλάθι