Το LEGO Education WeDo 2.0 είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου WeDo 2.0 στη διδασκαλία STEM ενισχύει τη δυνατότητα αφομοίωσης των μαθητών των βασικών πρακτικών των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Οι μαθητές θέτουν ερωτήματα και λύνουν προβλήματα, δημιουργούν μοντέλα, σχεδιάζουν πρωτότυπα, ερευνούν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα, χρησιμοποιούν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αμφισβητούν βασισμένοι σε επιστημονικές αποδείξεις, αποκτούν, αξιολογούν και επικοινωνούν τη γνώση.

LEGO Education WeDo 2.0 - Διερευνητική Μάθηση

Κατασκεύασε

Συνδυάζοντας τα εύχρηστα τουβλάκια LEGO® με ένα εύκολο στη χρήση λογισμικό και δίνοντας έμπνευση για μια πλειάδα STEM projects, το LEGO Education WeDo 2.0 Core set επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους να δημιουργήσουν κατασκευές σε ρεαλιστικό περιβάλλον.

LEGO Education WeDo 2.0 - Διερευνητική Μάθηση

Προγραμμάτισε

Από τη δημιουργία κώδικα με απλό drag & drop έτοιμων στοιχείων μέχρι την ανάπτυξη πιο πολύπλοκων αλγορίθμων, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους και να αναπτύσσουν τις δικές τους ιδέες και θεωρίες, ζωντανεύοντας την επιστήμη μέσα από τον προγραμματισμό!

LEGO Education WeDo 2.0 - Διερευνητική Μάθηση

Μάθε

Μέσα από δραστηριότητες STEM εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον και συνδέοντας τις κατασκευές με τον προγραμματισμό, το WeDo 2.0 επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και να τον χρησιμοποιήσουν για να βρουν προγραμματιστικές λύσεις που θα διαδρούν με τον κόσμο που τους περιβάλει.

Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου WeDo 2.0 στη διδασκαλία STEM ενισχύει τη δυνατότητα αφομοίωσης των μαθητών των βασικών πρακτικών των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Οι μαθητές θέτουν ερωτήματα και λύνουν προβλήματα, δημιουργούν μοντέλα, σχεδιάζουν πρωτότυπα, ερευνούν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα, χρησιμοποιούν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αμφισβητούν βασισμένοι σε επιστημονικές αποδείξεις, αποκτούν, αξιολογούν και επικοινωνούν τη γνώση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητες των μαθητών σας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, καλύπτοντας βασικά επιστημονικά πεδία, όπως οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική και η τεχνολογία. Βελτιώστε την ικανότητα των παιδιών στην επίλυση προβλήματος, στην κριτική ικανότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία. Ενσωματώστε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε να βοηθήστε τα παιδιά να αναπτύξουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

LEGO Education WeDo 2.0 - Διερευνητική Μάθηση

Το δωρεάν λογισμικό περιλαμβάνει εισαγωγικές δραστηριότητες οι οποία παρέχουν εξοικείωση με το υλικό, το λογισμικό και το εργαλείο τεκμηρίωσης. Το λογισμικό διατίθεται σε έκδοση για laptop και tablet, παρέχοντας ένα εύκολο και κατανοητό προγραμματιστικό περιβάλλον που δίνει ζωή στις LEGOδημιουργίες των μαθητών.

LEGO Education WeDo 2.0 - Διερευνητική Μάθηση

Παιδαγωγικά Οφέλη:

  • Διερεύνηση, σχεδιασμός και κατασκευή λύσεων
  • Εμπλοκή των μαθητών στις φυσικές επιστήμες μέσω της συσχέτισης και της πρακτικής εφαρμογής τους
  • Βασικές δεξιότητες προγραμματισμού
  • Δεξιότητες συνεργασίας και παρουσίασης
  • Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Κατεβάστε το Δωρεάν Λογισμικό

WeDo 2.0

Παρουσίαση Λογισμικού

LEGO Education WeDo 2.0 - Contents