Μία από τις πιο άμεσες μεθόδους που επιτρέπουν σε σχολεία και μαθητές να γνωρίσουν την «επιστήμη» είναι αυτή που κάνει χρήση των πακέτων Microscience.  Αυτή η πρακτική μέθοδος ενασχόλησης με την επιστήμη αποτελεί μέρος μιάς πρωτοβουλίας της UNESCO με την ονομασία: the UNESCO Global Microscience Experiments Project, με κέντρα που βρίσκονται σε χώρες όπως η Νότιος Αφρική, το Καμερούν και η Νορβηγία.

Η επαφή  με αυτό το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήται μέσω ενός εισαγωγικού εργαστηρίου το οποίο έχει λάβει χώρα σε 80 χώρες έως σήμερα. Ένας αριθμός πακέτων προσφέρονται δωρεάν στο ινστιτούτο που φιλοξενεί το εργαστήριο, με την επιλογή να γίνει παραγγελία περισσότερων πακέτων αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο.

Ένας άλλος βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι τα πακέτα αυτά καλύπτουν την επιστημονική εκπαίδευση από το βασικό μέχρι και το πιο προχωρημένο επίπεδο, ενώ συνοδεύονται από οδηγίες που περιγράφουν όλες τις πιθανές χρήσεις τους.

Η προσέγγιση αυτή της «Μικροεπιστήμης» προσφέρει, τόσο σε αναπτυσσόμενες, όσο και σε ανεπτυγμένες χώρες καινούργια εκπαιδευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην ανάπτυξη ικανοτήτων ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν εργαστηριακές υποδομές. Οι πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε μικρή κλίμακα καλύπτουν οτιδήποτε είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, από τον διαχωρισμό  των στοιχείων των μειγμάτων, έως την μέτρηση των αντιδράσεων των χημικών στοιχείων.

Το παγκόσμιο αυτό πρόγραμμα «Μικροεκπαίδευσης» αποτελεί μια πρακτική, άμεση και διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να έρθουν σε επαφή στην πράξη με τον κόσμο της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας, χρησιμοποιώντας πακέτα που έρχονται μαζί με οδηγίες που περιγράφουν όλα τα επιστημονικά πειράματα. Αυτά τα πακέτα αποτελούν στην πραγματικότητα ολοκληρωμένα μικρά εργαστήρια. Είναι αποδοτικά σε συνάρτηση με την τιμή τους και παράλληλα απολύτως ασφαλή για τους μαθητές αφού δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ποτέ τίποτα περισσότερο πέρα από μία-δύο σταγόνες χημικών ουσιών για τα πειράματά τους.

Οι ευρύτεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η προώθηση στην πράξη των θετικών επιστημών, μέσω της χρήσης της «Μικροεπιστήμης» ως εργαλείου στα χέρια των διαμορφωτών της εκπαιδευτικής πολιτικής.

• Να βελτιώσει τα επιστημονικά προγράμματα σπουδών συμπεριλαμβάνοντας πρακτικές δοκιμασίες και πειράματα για την καλύτερη κατανόηση των θετικών επιστημών.

• Να αυξήσει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τις επιστήμες όπως και το να συμβάλλει στην ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων και στην επιλογή μιας καριέρας στον τομέα των φυσικών επιστημών.

• Να συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στις θετικές επιστήμες, να βελτιώσει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης καθώς και την διάθεση για πειραματισμό στους μαθητές.