STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

To STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) είναι το ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των ακαδημαϊκών κλάδων των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Ο όρος χρησιμοποιείται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και όταν αναφερόμαστε στην πολιτική της εκπαίδευσης  και στα προγράμματα σπουδών των σχολείων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στόχος αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης είναι να μη διδάσκονται οι προαναφερόμενοι κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, αλλά μέσω της μεθοδολογίας STEM να ενσωματωθούν σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου. Συνδυάζοντας θεωρία με πρακτική εφαρμογή ο μαθητής έρχεται πιο κοντά στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.

Διαβάστε για τα πλεονεκτήματα της πρακτικής μάθησης από το LEGO® Foundation

Δείτε τις εφαρμογές της εκπαίδευσης με υλικό LEGO Education από το Πανεπιστήμιο TUFTS

Πως προετοιμάζουμε τους μαθητές για το μέλλον;

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως έχουν το συναρπαστικό – και ζωτικό – καθήκον να διαμορφώσουν τους μαθητές και να τους προετοιμάσουν για το μέλλον.
Με την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, αυτό μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο έργο.

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι σχεδόν 2 στους 3 μαθητές που βρίσκονται στις τάξεις σήμερα θα εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη.
Ταυτόχρονα, μελέτες δείχνουν ότι πιθανώς το 80% των μελλοντικών θέσεων εργασίας θα απαιτούν δεξιότητες επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών και ότι το 71% όλων των νέων θέσεων εργασίας στο STEM θα αφορούν την επιστήμη των υπολογιστών.

80% των μελλοντικών θέσεων εργασίας θα απαιτούν δεξιότητες STEM

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γνωστά τους τουβλάκια LEGO για να έρθουν σε επαφή με θεμελιώδεις αρχές και νόμους της Φυσικής, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. Η παιδαγωγική βάση του εκπαιδευτικού υλικού είναι ο κονστρουκτιβισμός που αποτελεί και τη νέα πρόταση για διδασκαλία του καθηγητή του ΜΙΤ Seymourt Papert (1928-2016)

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές αξιοποιούν έμπρακτα τις γνώσεις τους καθώς συνεργάζονται και κατανοούν αφηρημένες έννοιες μέσα από απτές κατασκευές.

Οι ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις της LEGO Education, παρέχουν πλήρως δομημένα μαθήματα, φύλλα εργασίας για τους μαθητές καθώς και δυνατότητες αξιολόγησης, βοηθώντας τον δάσκαλο να εξάψει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους ενθαρρύνει να σκεφτούν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε ρεαλιστικές προσομοιώσεις και προβλήματα.

Top 10 δεξιότητες

  • Αναλυτική σκέψη και καινοτομία
  • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
  • Κριτική σκέψη και ανάλυση
  • Ενεργή και στρατηγική μάθηση
  • Δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Προσοχή στις λεπτομέρειες, αξιοπιστία
  • Συναισθηματική νοημοσύνη
  • Αιτιολογία, επίλυση προβλημάτων, παραγωγή ιδεών
  • Ηγεσία και κοινωνική επιρροή
  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου

Ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές σήμερα;

Όταν εξετάζουμε τις πιο περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας σήμερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση «Future of jobs» που δημοσιεύεται ετησίως από το World Economic Forum, μπορούμε ήδη να αρχίσουμε να εντοπίζουμε τις πιο σημαντικές δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Η LEGO® Education παρέχει μια συνεχή σειρά από STEAM εκπαιδευτικές λύσεις με πρότυπα ευθυγραμμισμένα μαθήματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών σε όλες τις ηλικίες και τις ικανότητες. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη, οι εκπαιδευτικές προτάσεις της LEGO Education ενισχύουν την αφοσίωση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Η LEGO Education δίνει στους μαθητές τα εργαλεία που χρειάζονται για την εισαγωγή στο STEAM με τρόπο διασκεδαστικό και ελκυστικό, βοηθώντας τους επίσης να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία. Οι μαθητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στα θέματα STEAM, όλα αυτά ενώ εργάζονται στα πλαίσια των εθνικών προτύπων εκπαίδευσης. Με την κατάρτιση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών, τους οδηγούς και τα σχέδια μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απογειώσουν τη μάθηση STEAM στην τάξη.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

Η ολοκαίνουργια λύση της LEGO® Education, εισάγει τους μαθητές στη μεθοδολογία STEAM και τις νέες τεχνολογίες, εντάσσοντας το IoT (Internet of Things) στην εκπαίδευση!

Coding Express

Το Coding Express είναι η νέα δημιουργική, διαισθητική και ευέλικτη λύση της LEGO Education που θα εμπνεύσει τους νεαρούς μαθητές σας να διερευνήσουν τις πρώιμες έννοιες κωδικοποίησης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η εμπιστοσύνη, η δημιουργικότητα και η συνεργασία.

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το Coding Express περιλαμβάνει υλικό διδασκαλίας που αναπτύχθηκε για να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες προγραμματισμού, όπως η αλληλουχία, οι βρόχοι και οι συνθήκες.

Τα μαθήματα για το Coding Express αναπτύχθηκαν με βάση την Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση των Νέων Παιδιών (NAEYC), το Πλαίσιο για την Προσχολική Εκπαίδευση του 21ου Αιώνα (P21) και τις κατευθυντήριες γραμμές του Πλαισίου Αποτελεσμάτων για την Προσχολική Εκπαίδευση. Είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέψουν στους μικρούς μαθητές να αποκτήσουν τις πρώτες τους προγραμματιστικές δεξιότητες, προετοιμάζοντάς τα για τις απαιτήσεις του 21ο αιώνα.

Early Simple Machines

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO Education Early Simple Machines Set χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό στο πρόγραμμα Λιλιπούτειοι Μηχανικοί του STEM Education. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λιλιπούτειοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για μαθητές Νηπιαγωγείου (4 και 5 ετών).

Με το LEGO Education Early Simple Machines Set θα μπορέσετε να δώσετε κίνηση στις κατασκευές σας με LEGO DUPLO® ενώ οι έγχρωμες συνοδευτικές κάρτες θα σας δώσουν οδηγίες για να κατασκευάσετε μια σειρά από μοντέλα όπως τραμπάλα, σβούρα, όχημα με ρόδες και μια σχεδία. Το σετ περιλαμβάνει γρανάζια, μοχλούς, τροχαλίες, τροχούς και άξονες, καθώς και ένα πλαστικό διάτρητο φύλλο με τα μάτια, τα πανιά τις κλίμακες και τα φτερά.

Τα παιδιά θα κάνουν τα πρώτα βήματά τους στον κόσμο των Θετικών  Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής (STEM). Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με υλικά οικεία σε αυτά, αποκτούν γνώσεις με ένα διασκεδαστικό τρόπο, προσαρμοσμένες στην ηλικία τους έτσι ώστε να αγαπήσουν τις επιστήμες και να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί τους στην μετέπειτα σχολική τους ζωή.

Με το παιχνίδι και το χειρισμό των μοντέλων, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις έννοιες χρήσης της τροχαλίας, του μοχλού, των γραναζιών, των τροχών και των αξόνων. Επίσης θα πειραματιστούν με τις έννοιες της πλεύσης, της ενέργειας και της ισορροπίας.

Simple Machines

Με το LEGO Education Simple Machines Set οι μαθητές αντιλαμβάνονται θεμελιώδεις έννοιες της Φυσικής όπως ταχύτητα, δύναμη, ροπή, τριβή, έργο, μέσα από  διασκεδαστικά πειράματα όπου θα κατασκευάσουν απλούς μηχανισμούς χρησιμοποιώντας τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες και μοχλούς.

Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του πλήρη μεθοδολογία για τη διδασκαλία των διαφόρων δραστηριοτήτων ώστε να μεταδώσει τις έννοιες με τρόπο διασκεδαστικό και εύκολα κατανοητό.

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO Education Simple Machines Set χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό στο πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί του STEM Education. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες.

Simple & Powered Machines

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO Education Simple And Powered Machines Set χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό στο πρόγραμμα STEM in Action! του STEM Education. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM in Action! αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Νέοι Μηχανικοί.

Με 28 μοντέλα, το LEGO Education Simple And Powered Machines Set δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εμπεδώσουν πιο σύνθετες έννοιες μετάδοσης κίνησης, εισάγοντας τα έκκεντρα γρανάζια και τους κινητήρες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης θα μάθουν έννοιες στατικότητας, κατασκευάζοντας ρεαλιστικά μοντέλα πραγματικών μηχανών. Σε συνδυασμό με την επέκταση για την πνευματική και υδραυλική ενέργεια και με την επέκταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μαθητές μαθαίνουν έμπρακτα ένα ευρύ φάσμα των Φυσικών Επιστημών.

Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του πλήρη μεθοδολογία για κάθε δραστηριότητα, δομημένη σε επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας που ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των μαθητών του Δημοτικού.

WeDo 2.0

Η εισαγωγή στη Ρομποτική γίνεται παιχνίδι με το LEGO Education WeDo 2.0! Κάντε τα πρώτα σας βήματα στον προγραμματισμό μέσα από μια σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων και κάντε τις κατασκευές σας να ζωντανέψουν!

Συνδυάζοντας τα εύχρηστα τουβλάκια LEGO® με ένα εύκολο στη χρήση λογισμικό και δίνοντας έμπνευση για μια πλειάδα STEM projects, το LEGO Education WeDo 2.0 Core set επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τους να δημιουργήσουν κατασκευές σε ρεαλιστικό περιβάλλον.

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO Education WeDo 2.0 χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό στο πρόγραμμα Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική του STEM Education. Το πρόγραμμα Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, όπου μέσω της ομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!

SPIKE Prime

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Το LEGO® Education SPIKE™ Prime είναι ο ολοκαίνουριος τρόπος να ωθήσετε την τάξη σας στην ενασχόληση με το STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική, βοηθώντας κάθε μαθητή να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του!

Το SPIKE Prime συνδυάζει τουβλάκια LEGO, ένα ισχυρό προγραμματιζόμενο Hub με 6 θύρες, γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται και ακολουθεί τη φιλοσοφία του Scratch και μαθήματα STEAM που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση καθώς και το επίπεδο κριτικής σκέψης των μαθητών. Τα μαθήματα που μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε 45 λεπτά συνδυάζουν κατασκευή και προγραμματισμό διευκολύνοντας την εισαγωγή των μαθητών στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στην επίλυση προβλημάτων με εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.

Mindstorms EV3

Η πλατφόρμα LEGO MINDSTORMS Education EV3 αποτελεί την κορυφαία λύση εκπαιδευτικής ρομποτικής! Κατάλληλη για έμπειρους αλλά και για νέους δημιουργούς, θα σας συντροφεύσει σε ένα ταξίδι γνώσης και δημιουργικότητας!

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν ώστε να μπορέσουν να βρουν δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα και στη συνέχεια να τις αναπτύξουν μέσω μιας διαδικασίας επιλογής, κατασκευής, δοκιμής και αξιολόγησης.

Το πακέτο LEGO MINDSTORMS Education EV3 χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του STEM Education Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms.

STEM & LEGO Education - Διερευνητική Μάθηση

Εκπαιδευτικό υλικό